En anden version af guldstandarden

I et samfund hvor handler foregår på kryds og tværs er penge en vigtig faktor, hvis du vil synliggøre din holdning til penge overfor andre må du vi...

Ikke angivet Ikke angivet,

13/06/2010

I et samfund hvor handler foregår på kryds og tværs er penge en vigtig faktor, hvis du vil synliggøre din holdning til penge overfor andre må du vide hvem du handler med, ligesom med fairtrade der sikre slutbrugere at produktionen er vellønnet efter forholderne kan du bore dybere i hvad dine penge betyder for andre. Der er en masse af unfair trade i omløb som for eksempel, at flertallet forsøger  mindretallet eller penge kontroleres af mindretallet.visdom som forceres sænker standarden, monopoler kontrolere indholdet som kan være varierende efter lyst og intensioner. konklusion er at offentligt monopol i private hænder  bruger skat, renter og gæld til at dække/forcere omkostninger fra egen lyster og intentioner over på andre/slutbruger beføjelse de har lovligt erhvervet .Fordi  visdom der forceres sænker dimensioner.Demokratiet kan regulere sig selv og folket idet men bør ikke være afhængig af forceret visdom over for andre.Det bør være af frivillighedens vej at samfund kan eksistere. Det bør også erkendes at alle ikke kan tilgodeses med regler som er bankerot hvis de bliver fuldt udnyttet herved spare man på ideen om at alle  spekulanter kan blive rige på samme tid uden kompromisser.

Nutidens penge kommer til verden som en gæld som stjæler din tid, ejendomsret og gør skade på naturen.Hvis penge havde en opsparingsværdi ville priserne falde over tid og ikke stige. Hvis du var i stand til at  at korregere denne skade ville du være bedere stillet,  nogle kan handle sig ud af gælden men de er ofte  professionelle i penge industrien.Priserne har sort potentiale for at stige med gæld og hvis gælden er monopoliseret er der frit slag for monopoliterne. Skulle priserne undervejs falde så gælden herved ikke hænger fast til prisen længere ,Så bliver gælden bare gæld, gæld der skal betales af ellers overgår sikkerheden til monopoliternes private forhandlere der vel gensælger varen til lavere pris.Dette er reguleret hvistnok ,så prisen ikke må være ublu på basis af den først optagne gæld Hvis markedet ikke  har likvitet forsvinder grundlaget for prisen der må genovervejes  for at nogle kan handle sig ud af markedet skal andre betale en pris.Det er vigtigt at vide at gældspekulanterne(banken) arbejder udfra et monopol der giver dem en lang række fordele og som sætter dem i spidsen for  distributionen af penge, så hvis du bliver indblandet i gæld er du ikke stillet på lige fod med gældsspekulanten samtidig er markedets ældste hemlighed at når du placere en ordre kan du rådgives til at købe noget bestemt hensigtmæssigt for banken , eller din ordre information bruges til at handle i markedet før din ordre går igennem.Du kan være sikker på nogle taber fordi  produktion er bare midlet til at handle sig ud af markedet, der  periodevis må være uden handler indtil nye penge kommer til.Spørgsmålet er bare ønsker du at være spekulant hvis du optager gæld, eller var det ikke meningen at du ville finansiere en vare du havde brug for med andres penge eller bevare værdien af dit arbejde som penge på en konto.Sandheden er at de i bankerne konvertere indkomst til gæld hurtigere end der kan konvetere penge til indkomst i probartionsmæssigt størrelse og når indkomsten falder bagud med gælden falder folk i fælden.I reel t
er betyder det, at priserne stiger og du derved skal gældsætte fordi andre har gældsat sig, som skader opsparing fordi priserne bliver budt op af markedet som stiger og falder midlertidigt fordi flertallet på markedet  altid vil  sælge potentielt værdi løse enheder fra som derfor falder fra eller skifter hænder, mens gælden stadig eksistere i markedet som bliver koregeret fra centralt hold(monopol) med flere nye lån iforhold til deres gæld destruktion.Selve dosseringen er vanskelig for hvem tjener hvad på hvilket tidspunkt det er hvad bank personalet skal dokumentere og det er ikke en videnskab. Derfor stiger priserne relativt overtid med mindre det besluttes af monopolet men at ændre markeds vilkår er lig med krise, det det bliver lettere at købe til end at sælge fra sålænge monopolet diktere at market fungere som mulig trykkoger.Producenten der har mindre travlt med at handle med hvem som helst med mindre han er tilknyttet monopol gæld, så er det bare med at komme af med varen og for vekslet pengene til mer værdi. Herved skabes grobund for krise og  derfor bliver udsvingene størrre og størrer, hvis ikke det skal ende i en virvar af  økonomiske fejltagelser . Når centralbankerne printer nye penge som  de giver gratis væk til bankerne der kautionere hinanden ud for at kan planlægge  ny  gæld til samfundets top som kommer i omløb og i sidste ende gør at du kan servicere din gamle gæld mens toppen tager for sig af de lave priser .Der er nødt til at være reel værdi i handlen tilstede for at producenter ikke skal snydes af andre ikke producenter , som dog regner med nye procenter forventer at tage arbejdet op fra de producenter som unfair blev snydt af en markedsmekanisme som gavner  cartel eller monopol dannelse uden at dette er standarden.

Der  tages notits af din indkomst  når du kommer ind i forretninger, de har ansøgninger og gældsbreve. Du burde også tage notits  af samfundet og planlægge din samhandel bedere ,sammen med andre  ikke monopoler og ligesom et samfund kan identifisere din indkomst og beskatte dig eller gøre  udlæg kan du igangsætte retningslinjer for hvem du ønsker at handle med lovligt.Du kan stemme/tage dine penge ud af markedet og skabe dine egen lovlige bogførings systemmer og hjælpe andre ,  du kan sætte etiske retninglinjer for hvad og hvem du vil handle med , bytte dine ejendele i stedet for at forsætte i en økonomisk spiral som tager mere og mere fart uden ende  . Du kan  bane vej for andre.Det er ligesom en vandæming med gæld på den ene side og produktion på den anden en dag kan det være at der sker en oversvømmelse som kan betyde økonomisk forandring for flertallet. Det finansielle system ejer flertallets vare baseret på risiko ,en risiko som kom ud af nærmest ingenting og herefter tog fart, Der kan genvindes  økonomisk kontrol  hvis man går over til en aktiebaseret  offentlig pengestandard.

 En aktiebaseret  offentlig pengestandard kontoleret af centralbanken kunne overføldig gøre rovdrift på  indkomst, gæld ,renter fordi centralbanken kunne udstede nye penge og herved  betale for offentlig forbrug ved at købe  offentlig infrastruktur og betale regningen med det monopol(centralbanken)  der eksistere i forvejen.Indkomst, renter og gæld  kunne bliver mere fair afstemt med forventningen fordi det ikke er tilknyttet et monopol der bliver brugt til spekulation og ekspansion.  Det kunne være frivilligt at modtage offentlige penge for alle andre end de offentlig ansatte der må forventes at støtte offentligt arbejde. Årsopgørelsen kunne virke som et bevis på hvor mange offentlige penge man modtager/omsætter for og hermed gøre  den offentlige service  likvid på andre markeder uden at det behøves at blive forringet for mindre formuende fordi den offentlige sektor er arbejdsdygtig.Man ville sikkert være nødsaget til at forhandle priskasketter på kontrakter forud på  reel vare fordi monetær enheden ville  vokse og budgetterne stige pågrund af pristigninger.Man kunne frivillig vælge at betale skat eller reducere kraftigt i skatten og herved tiltrække arbejdskraft og investeringer der måske kunne spole udflytningen af arbejdspladser tilbage. Det vil sikkert være fordelsagtigt for  nemmere adgang til det offentlige service for andre i stedet for et system der gør det sværdt at opfylde kravene(proteksionisme) så have et system hvor folk der har  været bidrags yder er belønnet med en bedre service . Det ville samtidig skabe incitiment til at den  interne arbejdsstyrke ikke driver rovdrift på det offentlige system der giver rettigheder til alle uden at forvente alle indkasere retten på samme tid ,som skaber uligevægt i hvem der gør arbejdet. Det kan reguleres udfra indkomst med velgørenhed som en beskytter  i stedet for nuværende ide der i tanke og handling forsøger at gøre alle afhængige af systemmet igennem central organisering. tør det offentlige at markeds basere  deres service og stadig have kontrol over mark
 krafterne. gældspekulanterne vil prøve drive hinanden ud af markedet hvorved man opnår en reel vudering af af den offentlige indsats. Hvis penge er baseret på produktion og ikke gæld vil alle dem der i dag arbejder på andres bekostning ville få et real tjek på deres økonomi fordi offentlige penge ikke er likvide i samme omfang som hidtil, de vil kræve deres sikkerhed af de producerende som har solgt deres økonomiske ejendomsret på dårlige betingelser men de vil rejser sig ved tanken om at de blive frie og blive hjulpet af andre producerende tilbage ,hvor de kan bane vej for nye producenter .Gælds spekulanten værdier vil falde og likviteten formindsket såfremt han lokker nye producenter i fælden.Disse vil i høj udstrækning vurdere om de vil have offentligt service og om de vil skulle tage risikoen af at du ikke vil acceptere deres monopol penge.Den risiko vil måske få dem til at vælge en bytte baseret metode i tid eller vare. Markeds gennemsigtigheden  ville blive bedre fordi der kan gøres status over  skat, gæld og renter , så folk kan komme videre.  De har muligheden

Penge kan beskrives som afhængig, så hvis du pludselig ikke fik dine penge , hvad ville der ske,

Flertallet ville sandsynligvis blive erklæret bankerot. Det ville medføre beslaglæggelse af sikkerhed  sat på gælds breve men når der ikke var nogle penge  ville skat blive overflødigt, fordi der var jo ingen indkomst at beskatte.Penge er et forbrugsgode og ikke en opsparingsværdi så lige hvor meget du spare op vil værdien stadig formindskes med undtagelse af udsving som ville være en spekulativ kalkution at regne det i plus ,Så for at miste skatten, skal man miste pengene, set i en kontekst hvor en afgørelse skulle foretages ville der vælges imellem at flertallets andel blev mindre og mindre, kammufleret som massive vækstrater for at understøtte gamle tab eller devaluere monopolets vare som er prisat efter skatteindtægterne og ikke det frie marked som ville give en fair pris på lige vilkår. Monopol gør penge til et forbrugsgode fordi igennem skat giver indkomst og hermed tilgang til markedspladsen som ellers ikke ville have haft kapitalen til at forbruge, hvis markedet kan levere og opfylde  folks ønsker og producenterne var tilfredse ville det være et perfekt match . Men fordi monopolets demokratiske proces levere en lind strøm af ideer der beslaglægger flere og flere producent midler er det en bankerot tankegang at gøre alle lige rige/millionærer. At sætte et demokratisk monopol til at bestyrer vores fælles arv vil højst sandsynlig betyde mere monopol så generationer af klodens liv og resurser vil blive taget til indtægts kilde for at det kan bestå.

Kilde: