En ’FAIR løsning’

En ’FAIR løsning’ I alt for mange år har danskerne svigtet de store mastodonter – fagforeningerne

Ikke angivet Ikke angivet,

24/05/2010

En ’FAIR løsning’

I alt for mange år har danskerne svigtet de store mastodonter – fagforeningerne. Nu synes der endeligt at være lys forude. S/SF har barslet med en ’FAIR løsning’, der skal sikre fagforeningerne mange nye medlemmer. For at kunne komme i fleksjob og få ledighedsydelse skal man, når loven er vedtaget, være medlem af en fagforening, en socialdemokratisk fagforening forstås.
Det er et forslag, der er til at forstå. Det vil give de mange fagforeningsbosser med Harald Børsting i spidsen, en sikker fremtid med store lønninger. Jeg vil ikke påstå, selv om jeg tror det, at det er levebrøds bosser. Men der er vist ingen tvivl om, at fagforeningsbosser ligesom politikere går efter magten og pengene uden nærmere interesse for den enkelte borger. Browns uheldige udtalelse om at en vælger er snæversynet, tror jeg også kan høres fra de fleste fagforeningsbosser og politikere i Danmark, når mikrofonerne er lukkede.
Men nu søges bossernes store lønninger og pensioner altså sikret af S/SF’s nye lov ønsker om en ’FAIR løsning’. Det enkelte medlems meninger herom behøver bosserne ikke længere at tage hensyn til når medlemmerne er tvangsmedlemmer.
Tilbage er herefter kun at tilsikre, at bossernes og politikernes løn ikke bliver omfattet af millionærskatten. Det gøres lettest ved at der indsættes en speciel bestemmelse om at bossernes og politikernes lønninger ikke er omfattet af denne ekstra skat. Denne bestemmelse skal omfatte selve lønningerne men naturligvis også de ekstra indtægter der bliver opnået fra de forskellige ben det lykkedes dem at få fat i. Ja jeg glemte vist at tilføje, at fagforeningsbossernes (som Tine Aurvig-Huggenberger) og politikernes eksorbitante pension naturligvis heller ikke skal beskattes med millionærskatten. At fagforeningsbosser og politikere ikke skal betale millionærskat er klart nok, de er jo ikke, som folk i det fri erhvervsliv, millionærer.
Måske skal det lige tilføjes, at den ’FAIR løsning’ som S/SF forslår også betyder, at alle skal arbejde en time mere om ugen. Personligt mener jeg, at de skal arbejde op til fem timer mere om ugen. Det vil sikre, at de unge og de arbejdsduelige fortsat kan forsørge de gamle på efterløn eller pension. Måske kan det så også betyde, at efterlønnen og pensionen kan sættes op med et betragteligt beløb, det har modtagerne fortjent.
Tak for kaffe.

Kilde: