Eliten er overklasse uden særligt talent

Det er frem for alt kapitalismens "bobleøkonomi", som skaber de store gevinster i toppen af samfundet

Badger Badger Badger,

21/11/2012

Det er frem for alt kapitalismens "bobleøkonomi", som skaber de store gevinster i toppen af samfundet. At gevinsterne er udtryk for talent, er noget sludder, medmindre Roskilde eller Tønder Bank betragtes som udtryk for særligt talent!