Elendig prioritering af valgkampmidler!

   I fagtidskriftet Ingeniøren af 26 august 2011 , er der på side 7 indrykket en annonce fra partiet Liberal Alliance , dekoreret med Anders Samuel...

Carl Henrik Petersen,

28/08/2011

   I fagtidskriftet Ingeniøren af 26 august 2011 , er der på side 7 indrykket en annonce fra partiet Liberal Alliance , dekoreret med Anders Samuelsens portræt.

   Annoncen er en nyskabelse , idet jeg i de over 40 år som læser af tidsskriftet , ikke mindes tidligere at have set valgkampannoncer her.

   Efter gennemlæsning af annoncen , kunne det ikke undgås at man kom til at smile noget lumskt. Der henvises til en økonomisk beregningsmodel kaldet DREAM (Er det en våd drøm?) som anviser den rene lyksalighedstilstand i året 2020. For Ingeniørens læsere er beregningsmodeller sædeles velkendte , idet mange bruger sådanne dagligt. Der er dog en række skrappe krav til beregningsmodeller , f.eks. forudsætninger i form af inputdata og modellens dokumentation. Her handler det om modeller indenfor de såkaldte eksakte videnskaber , altså ting som tagspærs bæreevne , bilers deformationszoners opførsel ved kollision og lign.  Økonomiske beregningsmodeller er en noget mer hasarderet affære. Forudsætningerne er ofte  baseret på på en blanding af følelser og politisk opfattelse. Når dertil lægges at økonomiske konjunkturer opfører sig mer eller mindre kaotisk , da bliver DREAM modellens forudsigelser for året 2020 af en validitet som er sammenlignelig med at spå i kaffegrums eller dyreindvolde. DREAM modellen kan i heldigste fald give et fingerpeg om julegavernes størrelse , julen  2012.

   At anvende adskillige tusind kroner på en valgkampannonce i et tidskrift som Ingeniøren , anser jeg som skønne spildte kræfter , idet læserne stort set er velafklarede på det politiske område , og man må håbe , såfremt Liberal Alliance kommer i nærheden af Statskassen , at der sker en mere omhyggelig prioritering af midlerne.

   Sluttelig en stor tak for støtten til vor fagblad. Jeg håber at det smitter til andre partier , vort faglige tidskrift kan kun blive bedre af større tilgang til pengeresourcer.

Kilde: