Elendig klimajournalistik: Børn skræmmes til tårer og mareridt og frygt for Jordens ubeboelighed

I Kristeligt Dagblad skriver Jens Morten Hansen bl

LePe -180grader,

22/01/2019

I Kristeligt Dagblad skriver Jens Morten Hansen bl.a.:

Betalingen for det videnskabeligt tvivlsomme CO2-motiv er så meget desto værre: Klimaforskningen styres nu af politisk bestemte klimatilpasningsprogrammer, der forudsætter, at vor tids klimaforandringer er menneskeskabte. Derfor er antallet af ”klimaforskere” mere end tidoblet over en kort årrække. Kun et ringe fåtal af ”klimaforskerne” kan i dag sige sig fri for en umiddelbar personlig interesse i, at de store bevillinger til klimatilpasning bliver endnu større.

og

Ikke kun børn skræmmes. Tænd fjernsynet, eller læs din avis: Praktisk taget alt, der har med miljø og naturfænomener at gøre, følges af kommentarer om, at CO2 er årsag til ”klimaforandringerne”. ”Klimaforandring erne ”, underforstået klimaforandringer som følge af menneskehedens CO2-udledning. Men kommentarerne bliver praktisk taget aldrig fulgt af en second opinion eller pressens almindelige krav om kildekontrol.