Eksplosion raserer russisk indkøbscenter | information.dk

Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til eksplosionen

Ikke angivet Ikke angivet,

22/01/2011

Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til eksplosionen.Basjkortostan bebos overvejende af muslimer og området har været præget af uro i længere tid.