Ekspert: CEPOS har intet belæg for analyse

»Jeg har brugt viden fra de mest autoritative kilder, og jeg har set på, hvilket samlet billede, der tegner sig

Ikke angivet Ikke angivet,

04/12/2010

»Jeg har brugt viden fra de mest autoritative kilder, og jeg har set på, hvilket samlet billede, der tegner sig. Man skal endelig ikke spørge til, hvordan det går med effektiviteten på de offentlige hospitaler. Men det har jeg gjort nu«.

Jakob Kjellberg ser gerne nærmere på effektiviteten af de offentlige hospitaler. Han peger dog på, at der hverken er forskning eller erfaringer fra udlandet, som peger i retning af, at de private hospitaler skulle klare det bedre.

»Litteraturen fra England, Tyskland og USA viser ret entydigt, at der ikke er skyggen af evidens for, at de private aktører er mere effektive - snarere tværtimod. De data, vi har fra udlandet, viser, at der faktisk er noget, der tyder på, at de offentligt ejede hos-pitaler er mere effektive og har lavere stykomkostninger end de private. CEPOS’ konklusion strider simpelthen mod bedre vidende,« siger han og tilføjer, at analysens pointer nu ikke kommer bag på ham.

»Det er en borgerlig liberal tænketank, der står bag. De skal selvfølgelig passe på, at deres baggrund ikke kommer til at farve konklusionerne på den empiri, de ser på«.