Ekspert: Brev belaster Frank Jensen. Ombudsmanden går ind i sagen af egen drift

Stærke indicier for magtfordrejning, da overborgmesteren ansatte embedsmænd, siger juraprofessor

Ikke angivet Ikke angivet,

05/02/2010

Stærke indicier for magtfordrejning, da overborgmesteren ansatte embedsmænd, siger juraprofessor.

Det var ifølge Politiken fredag ansøgernes politiske engagement, dervar afgørende, da Københavns overborgmester Frank Jensen (S) for nyligansatte en række embedsmænd til sit sekretariat på rådhuset.Det viser et dokument, Politiken har fået aktindsigt i. Der er taleom de afslag, kommunen sendte ud til de ansøgere, der ikke blev ansathos Frank Jensen. "Yderst engageret i politik"Teksten underminerer kommunens forklaring om, at politik ikke spilledeen rolle, da overborgmesteren ansatte en mediekonsulent, en personligassistent og en borgmestersekretær. Officielt har det heddet, at jobbene udelukkende blev besat efter 'faglige kvalifikationer' og 'en forståelse for politik'. Men i afslaget skriver kommunen ligeud, at de »3 personer vi hartilbudt ansættelse, har alle til fælles at de har arbejdet med og eryderst engageret i politik...«, skriver Politiken. Stillingerne gik til Frank Jensens pressesekretær fra valgkampen, enmedlemssekretær for Socialdemokraterne og tidligere trafikministerJacob Bukstis (S) hustru. Ingen andre ansøgere kom til samtale.Stærke indicierIfølge professor Steen Rønsholdt fra Københavns Universitet er detikke lovligt for offentlige myndigheder at hyre medarbejdere ud frapolitiske kriterier: »Den slags hensyn må kommuner simpelthen ikke tage. Men det er svært attolke dokumentet anderledes, end at det politiske engagement har væretafgørende. Der ligger stærke indicier for, at der er sket en form formagtfordrejning i forbindelse med ansættelserne, og at politiske ogvenskabelige forhold har spillet ind«, siger han til Politiken.Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen har netop besluttet at kulegrave ansættelsesforløbet. Leder afviser kritikkenFrank Jensen vil ikke kommentere sagen, før ombudsmanden er kommetmed sin redegørelse. Overborgmesteren henviser i stedet til kommunensadministrerende direktør, Claus Juhl. Claus Juhl afviser kritikken i en skriftlig kommentar og peger på, atder i stillingsopslaget netop blev efterspurgt ansøgere med 'forståelsefor politik': »I Københavns Kommune lægger vi generelt meget vægt på medarbejdernesengagement inden for de områder, de arbejder med. Der er vedbesættelsen af stillingerne lagt vægt herpå, herunder ansøgernesfaglige kvalifikationer, erfaringer og forståelse for samspillet med enpolitisk ledelse...«, skriver Claus Juhl til Politiken.Kilde: Politiken