Ejendomshandelens store betydning er vigtig.

Alene beløbenes størrelse ved en hushandel, sætter gang i realkreditten, bankerne får noget at rive i, håndværkerne skal male og tapetsere, avisern...

Ikke angivet Ikke angivet,

06/02/2013

Alene beløbenes størrelse ved en hushandel, sætter gang i realkreditten, bankerne får noget at rive i, håndværkerne skal male og tapetsere, aviserne forøger deres reklameomsætning og så videre.

Det er virkeligt et område politikerne kan bruge til at skabe vækst og faktisk også arbejdspladser, netop arbejdspladser som skaber økonomisk vækst, erhvervslivet skaber som bekendt de arbejdspladser som skaber produktion, det har politikerne ingen begreb om.

Der er 3 vigtige initiativer der skal på banen, og det er ligegyldigt om vi snakker rød - blå - eller gul blok, det er samme øvelse.

1. Den husejer som værdifaldet har gjort insolvent, fordi gælden overstiger den forventede salgspris,

    kan jo ikke sælge huset, og skal det lykkes må han have hjælp, det kunne være i form af gunstig

    finansiering hvor staten eller realkreditten træder til og giver den sikkerhed som får tingene til at køre

    rundt, eller en helt anden type långivning måske gældssanering for en del af gælden.

2. Alle de fordyrende foranstaltninger de bygningssagkyndige og energikonsulenterne udarbejder,

    og som egentlig er aldeles overflødige kan helt fjernes, fordi det er store unødvendige omkostninger.

3. Ejendomsmægleren som jo ikke er helt uden skyld i de voldsomme overbelåninger, kunne jo  

    nedsætte sit store honorar, det kunne også overvejes at gøre markedet med hushandel frit, som 

    det tidligere var, vi ved jo alle at når der lægges monopol på en erhvervsaktivitet bliver den altid

    meget dyrere. For hushandelen har det muligvis betydet omkostningsstigninger på 5 til 15 % og

    det er rigtig mange penge, som istædet kunne bruges til at skabe den manglende smøring for

    at få en handel i gang, og ikke som nu til fyld i mæglerens lomme.

Mvh. Bygningssagkyndig Hans Clement.    

Kilde: