Efterlønsreform gavner de ufaglærte

I debatten har det ofte lydt, at en afvikling af efterlønnen vil ramme de ufaglærte

Ikke angivet Ikke angivet,

07/02/2011

I debatten har det ofte lydt, at en afvikling af efterlønnen vil ramme de ufaglærte. Men det forholder sig faktisk helt omvendt. Majoriteten af de ufaglærte vil have gavn af efterlønsreformen. Det er nemlig sådan, at det kun er 38 pct. af de ufaglærte 30-39 årige indbetaler efterlønsbidrag.