Efterlønsmodtagere skal ikke længere kunne få rabat på transport

Efterlønsmodtagere har siden 1996 kunnet få befordringsrabat ved køb af abonnementskort til kollektiv trafik

Ikke angivet Ikke angivet,

16/11/2010

Efterlønsmodtagere har siden 1996 kunnet få befordringsrabat ved køb af abonnementskort til kollektiv trafik. Det drejer sig om rabat til transport med bus inden for det område, hvor man bor. Satspuljen i stedet skal bruges til at få udsatte grupper ud på arbejdsmarkedet.