Efterlønnere betaler selv under 6%

Efterlønnen er ikke selvfinansieret

Ikke angivet Ikke angivet,

06/01/2011

Efterlønnen er ikke selvfinansieret. En person som går på efterløn den 1. januar 2011 har kun betalt 5,48% af sin egen efterløn igennem efterlønsbidrag. Selv hvis vi laver en beregning hvor personen har betalt bidrag i 30 år (som yngre lønmodtagere har pligt til for at optjene efterlønsret), så ender egenbetalingen på kun 11,61%.

Kilde: