Efterlønnen er usolidarisk!

Statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterede i hans nytårstale muligheden for at afskaffe efterlønnen for personer under 45 år - Det har hældt b...

Nichlas Findinge Larsen,

17/01/2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterede i hans nytårstale muligheden for at afskaffe efterlønnen for personer under 45 år - Det har hældt benzin på bålet i debatten, mellem rød og blå blok, om velfærden skal finansieres ved øgede skatter eller ved at spare på efterlønnen.

S og SF vil bevare efterlønnen idet den beskytter de svageste i samfundet, som hurtigere bliver nedslidt. Problemet med "de rødes" argument er at 70% af de personer der i dag er på efterløn ikke er nedslidte! Det betyder imidlertid ikke at de sidste 30% skal klare sig selv – til dem har vi allerede løsninger som f.eks. flexjob og førtidspension, som bør tilpasses, bl.a. med hensyn til behandlingstiden, så de ingen danskere bliver overladt til sig selv.

Derfor er efterlønsordningen reelt en delvis-statsbetalt arbejdsløshedsforsikring for de 70% der ikke er nedslidte, Hvis så ikke man så ikke gør brug af efterlønsordningen i tide kan pengene overføres til en privat pensionsordning, hvilket betyder at staten betaler et afkast på 200% til de personer der indbetaler til ordningen.

De svageste betaler for din efterløn…

Hvis man kort skal opridse den nuværende efterløn betales 1/3 af efterlønsmodtageren selv igennem forhøjede indbetalinger til fagforeningen og 2/3 betales af den danske stat, som finansieres via bl.a. arbejdsmarkedsbidraget som betales af alle.

De allersvageste i samfundet, der ikke har råd til de forhøjede indbetalinger til fagforeningen skal således også være med til at betale raske mennesker for at gå derhjemme - Derfor er efterlønnen usolidarisk.

Generationstyveri for alle under 45 år.

Løsningen der blev præsenteret ligger op til at efterlønnen fjernes for alle under 45 år. Dermed fortsætter generationstyveriet, hvor personer over 45 år kan få efterløn - og dem under skal blot være med til at betale gildet. Derfor vil Liberal Alliance fortsætte med at presse på, for en så hurtig afskaffelse af efterlønnen som muligt.

De personer der allerede er på efterløn får naturligvis lov til at fortsætte og de personer der har indbetalt til ordningen skal have deres penge tilbage eller have mulighed for at overføre dem til en privat pensionsordning.

Folk der bare har lyst til at blive væk fra arbejdet, ja, de må betale selv.

Med venlig hilsen

Nichlas Larsen

Folketingskandidat for Liberal Alliance

www.facebook.com/nichlaslarsen

Kilde: