Ebberød Bank - igen, igen

De røde vil øge selskabsskatten

Mogens Schlamovitz,

14/09/2011

De røde vil øge selskabsskatten. Det er således selskabsejerne = aktionærerne, der betaler gildet. De største aktionærer er pensionskasserne, men provenuet skal bruges til at øge pensionstillægget, så det er vel en fair løsning, eller er det Ebberød Bank?

Kilde: