DSU, SFU og RU - Hvem sagde usolidaritet?

Det er utroligt hvad man må høre på fra venstrefløjen i dansk politik

Ikke angivet Ikke angivet,

20/03/2010

Det er utroligt hvad man må høre på fra venstrefløjen i dansk politik. I Jyllandsposten i dag har formændende fra DSU, SFU og RU et fælles indlæg hvor de foreslår at ældrecheck, folkepension og børnepenge målrettes de grupper der virkelig har brug for det. 

Kan det virkelig være rigtigt at de mennesker i det danske samfund der bidrager mest til statskassen skal straffes for at have klaret sig godt ved at få frataget disse ydelser? Det er helt hen i vejret. Denne tangegang fremmer ikke ligefrem incitamentet til at tage en lang uddannelse for at kunne få en god løn. For hvis konsekvensen af det er at man ikke alene skal bidrage med mest til fællesskabet men samtidig får frataget de ydelser man er storsponser af så er der ingen der gider at slide for at tjene meget. Det fremmer med andre ord ikke arbejdsiveren i det danske samfund.

De tre ungdomspolitiske organisationer må leve i en form for drømmeverden der siger at selvom man fratager de rige de ydelser de er storsponsor for så vil de stadig arbejde hårdt for at finansiere de selvsamme ydelser. Det er jo utopi at tro på! Man skal som tidligere sagt også huske på at det er dem der betaler allermest til den fælles velfærd så man straffer dem i realiteten to gange. Det er trist at venstrefløjen er så snæversynede og usolidariske!

I Liberal Alliance foreslår vi at man i stedet for at slås om at fordele den relativ lille kage i mere lige stykker ser på hvordan man gør kagen større. Derfor foreslår vi at efterlønnen fjernes da det kan frigøre store midler som kan være med til at mindske underskuddet på statens finanser. På langt sigt kan vi sikre at der kommer flere penge til netop disse områder hvilket vil være fordelagtigt for alle. Lad os fokusere på de reformer der gør Danmark rigere i stedet for at tage ydelser fra de mennesker der er betaler mest til vores fælles velfærd!

Kilde: