Drømmen om en bæredygtig økonomi

RUC's økonomiprofessor Jesper Jespersen er ikke glad for ubetinget økonomisk vækst og foreslår bl

Ikke angivet Ikke angivet,

30/04/2010

RUC's økonomiprofessor Jesper Jespersen er ikke glad for ubetinget økonomisk vækst og foreslår bl.a. indførsel af moderne rationeringsmærker på EU-plan og højere skatter for at begrænse det private forbrug af ikke-bæredygtige varer og services for derved kun at skabe vækst i bæredygtige industrier.

Citat:
"... For det første skal grønne afgifter betale for den demografisk betingede stigning i velfærdsydelser, dernæst skal produktivitetsudviklingen målrettes ressourcebesparelser og de miljøskånsomme teknologier. For det tredje skal det ressourcetunge forbrug reduceres over de næste 30-40 år dels gennem afgiftsforhøjelser og dels om nødvendigt ved indførelse af et overordnet forbrugsloft, der sikrer en afbalanceret overholdelse af miljømålsætningen inden for EU..."