Drenge diskrimineres på biblioteker

"Jeg godt se, at det er diskrimination

Deep Throttle,

06/02/2011

"Jeg godt se, at det er diskrimination. Jeg havde ikke tænkt på det før, men når vi kun kategoriserer pigebøger, laver vi en forskelsbehandling af kønnene, og det er jo diskrimination," siger Mette Grønborg fra børnebiblioteket i Årslev til DR Fyn.

Og mon ikke samme tankeløshed ligger bag de 'problemer' skolelærerinder fortæller om, med rastløse og utilfredse drenge i skolerne, som ikke får deres drengebehov opfyldt i et kvindehørmet miljø fra vugge til manddom. Fordi skoleundervisningen ikke er tilpasset drenges behov, stempler skolerne dem som 'tilbagestående' eller 'vanskelige' mens det er kønsdiskriminationen, det er galt med, der kun lægger vægt på og interesserer sig for de kvindelige værdier og sider. Det medfører en ringere boglig faglighed og interesse for boglig uddannelse, som ikke sikrer behovet for de nye vidensarbejdspladser i Danmark. Der må nurses noget mere om særligt drengenes behov.