DR kvæler dansk film

DR har i 2009 produceret 49 timers tv-drama, betydeligt mere end Kulturministeriet forlanger i public service-kontrakten med DR

Steen Randeris,

07/12/2009

DR har i 2009 produceret 49 timers tv-drama, betydeligt mere end Kulturministeriet forlanger i public service-kontrakten med DR. Til dramaproduktionen rekrutterer DR så meget talent, at private producenter har vanskeligt ved at få fat i de bedste folk. DR tilbyder længere kontrakter og højere løn, end selskaber der opererer på markedsvilkår.