dr.dk - Politik - Byråd forstår ikke det de stemmer om

Danmark er ikke et demokrati - vi er et bureaukrati

Ikke angivet Ikke angivet,

02/01/2013

Danmark er ikke et demokrati - vi er et bureaukrati