Domstolene kan ikke følge med krisen

På bare tre år er antallet af uafsluttede foged- og konkurssager ved landets domstole nærmest tredoblet

Slettet Bruger,

16/10/2009

På bare tre år er antallet af uafsluttede foged- og konkurssager ved landets domstole nærmest tredoblet.

For et halvt år siden fik Domstolsstyrelsen en ekstraordinær bevilling af Folketinget til at nedbringe den sagspukkel, som retsreformen har medført. Men antallet af sager vokser fortsat, nu er det den økonomiske krise, der er synderen. Antallet af tvangsauktioner, konkurs- og inkassosager er mangedoblet på få år, skriver politiken.dk.

"Jeg har aldrig før oplevet så voldsom en vækst i sagsmængden. Medarbejderne ligger mere eller mindre vandret, me2n vi kan alligevel ikke følge med. Det er langt værre, end da it-boblen brast i 2000, siger dommer Torben Kuld Hansen ved Sø- og Handelsretten til politiken.dk.

På tre år er antallet af uafsluttede fogedsager gået fra 21.599 til 54.836. Antallet af sager om tvangauktioner, der ligger rundt om på skrivebordene, er i samme periode steget fra 1.349 til 4.654. Og domstolenes problemer med at behandle sagerne kan få store konsekvenser for erhvervslivet.

"Det koster samfundet dyrt. Indtil vi får behandlet sagerne, er der en masse kreditorer landet over, der ikke får deres penge. Det skaber en dominoeffekt, for når firmaerne ikke får deres penge, får de også sværere ved at betale deres leverandører, og så risikerer de selv at blive begæret konkurs," siger Torben Kuld Hansen til politiken.dk.

[email protected]

Kilde: