Dommerformand mener, at dommere skal overtrumfe politikerne

Den 4/8 kl

Lars Nygaard,

05/08/2015

Den 4/8 kl. 12.15 var der en P1 debat, hvor bl.a Peter Skaarup fra DF, formanden for dommerforeningen Mikael Sjöberg samt Trine Baumbach, lektor i strafferet ved Københavns Universitet deltog.

Baggrunden er at flere politikere mener, at dommerne ikke udnytter strafferammen for voldtægt, der er på 8 år og under skærpende omstændigheder 12 år.

En konkret sag er et tilfælde fra København, hvor en 39 årig taxichauffør voldtog en 16 årig pige, som var passager i hans taxi. Han blev derudover dømt for blufærdighedskrænkelse overfor en 21 årig pige, der ovenikøbet havde været udsat for en ulykke, og fik ialt 1 års fængsel. Han løslades efter 2/3 af afsoningen, og sidder altså 8 måneder i fængsel. Han blev som en selvfølge ikke udvist for at voldtage en ung pige.

Kan læses her:

http://ekstrabladet.dk/112/taxachauffoer-doemt-for-voldtaegt-her-er-hans-straf/5601183

"Det er tilfredsstillende, at han blev dømt, og at han fik en hård straf i forhold til praksis", siger senioranklageren til Ekstra Bladet.

Mikael Sjöberg kommer i udsendelsen med nogle helt fantastiske udtalelser:

"Det er min klare opfattelse, at vi dømmer i overensstemmelse med flertallet i folketinget og befolkningens ønsker."

"Vi dømmer fuldstændigt i overensstemmelse med det folketinget har ønsket".

Formanden for dommerforeningen mener altså, at når politikerne vedtager love med 8 - 12 års strafferamme, så er det fint, at de i en sag som den nævnte dømmer en mand 1 års fængsel.

Mikael Sjöberg udtaler ligeledes:

"Minimumsstraffe udvander forskellen mellem den lovgivende og den dømmende magt".

Hvilket Trine Baumbach kommenterer således:

"Det er jeg fuldstændig uenig i". "Tværtom er det folketingets opgave at lave lovgivningen, og så er det domsstolenes opgave at dømme efter loven",

Michael Sjöberg siger ligeledes, at minimumsstraffe vil give "mindre nuancerede domme, mindre rigtige, og have mindre forståelse i befolkningen."

Han mener altså, at det som de folkevalgte politikere vedtager i folketinget er ikke i overensstemmelse med befolkningens virkelige ønsker. Han ved bedre, og kan bedre end politikerne vurdere, hvad befolkningen mener.

Derfor er det hans opgave at overhøre politikernes krav om højere straffe, og sørge for milde straffe til bl.a voldtægtsforbrydere.

Manden er jo totalitær, og et symptom på den glidning, der finder sted fra demokrati til embedsmandstyre. Det er på flere og flere områder i praksis ligegyldigt, hvilke partier man stemmer på, da dommere og embedsmænd i EF-domstolen, menneskerettighedsdomstolen, EU-kommissionen og nu også danske domstole i virkeligheden er dem der bestemmer, da konventioner, traktater og love er åbne for fortolkning, hvilket så misbruges til at fremme egne synspunkter i stedet for at tjene almenheden.

Kilde: