Dom sår tvivl om danske visitationszoner

De visitationszoner, som politiet de seneste år har indført i en lang række byer over hele landet, er muligvis i strid med den europæiske mennesker...

Ole Birk Olesen,

13/01/2010

De visitationszoner, som politiet de seneste år har indført i en lang række byer over hele landet, er muligvis i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Storbritannien, som har en lignende ordning, er nemlig blevet dømt for at krænke privatlivets fred.