Dokumentation: Rothschild dybt nede med lapperne i dansk krisehåndtering.

Se på side 4 fra denne flyer, downloadet direkte fra www

Ikke angivet Ikke angivet,

03/06/2013

Se på side 4 fra denne flyer, downloadet direkte fra www.rothschild.com

http://www.rothschild.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147484925

 

< of Denmark (2010) Sole financial adviser to the Danish Government on its plan to make available up to €13.6bn to recapitalise the country’s banks and mortgage credit institutions."

[Edit: Hvorfor forsvinder ordet "Government" fra "Government of Denmark (2010)" i ovenstående? Få nu fixet den editor!]  

Rothchild er enerådgiver omkring den financielle håndtering af krisen.   "

 

Multi-disciplinary team "advised" on all aspects of capital structure"  

Der bliver også enevældigt "rådgivet" om alle aspekter af den danske nationaløkonomis strukturer.

Modus operandi: Først crasher det Rothschild-styrede globale og private(!) centralbankartel indirekte store dele af verdens nationaløkonomier ved at smadre verdens største økonomi indefra ved overlagt sabotage af boligmarkedet der. Så hjælper de da gerne efterfølgende de konsekventielt ramte nationalstater verden over med at arrangere de massive overførsler af skattekroner til deres underordnede "too big to fail, too big to jail" zombie banker, der så kan aflevere midlerne videre op bagefter.

De dårligst stillede stater må etablere nærmest bundløs gæld ved lån i spøgelseskapital pumpet kunstigt frem ved hjælp af det fraktionelle bankreserveprincip fra den ligeledes Rothschild-styrede IMF med det ene formål, at få fanget folk i kunstig gæld med kæmperenter der i løbet af ingen tid gør gælden aldeles ubetalelig. Når gælden så ikke kan betales i fiat-kapital tager Rothschild sig betalt i landets naturressourcer, blandt andet igennem verdensbanken og World Conservation Bank. Sidstnævnte banks formål er ene og alene at holde på naturalier der er blevet afleveret som afbetaling på spøgelsesgæld til bedragerne.  

Der lånes penge ud til staterne (og borgerne!) man ikke selv ligger inde med og dette er bedrageri. Staterne ved det, men gør ingenting ved det, for Rothschild har magten over staternes økonomiske velbefindende igennem deres magt over verdens seddelpresser og renteniveauerne og kan straffe enhver ulydig afviger med økonomisk terrorisme via disse to "weapons of massdisruption".  

De praler i deres markedsføreingsmateriale direkte med deres enevældige "assistance" til den danske stat omkring dennes overførsel af danskernes skattekroner til sig selv, men den evigt bedrevidende fåreflok tror stadig at der bare er tale om en konspirationsteori "uden hold i virkeligheden" og fabler blandt andet herinde på 180grader uvidende hånende og latterliggørende om andre menneskers sølvpapirshatte, imens de selv snothamrende ignorante om virkelighedens sande forhold kravler rundt på alle fire med Rothschild khazarernes financielle p** langt oppe i r****!

Er LA mænd nok til at sætte staten til at sagsøge kriminelle banker for bedrageri i kraft af disses udlån af penge de slet ikke ligger inde med? Nej, det er de ikke - og det er der fandeme ikke meget "oprør" over!  

Skandale!

Kilde: