Do no crime, you do the time!

I en ny skræmmekampagne fra præsteskabet på Christiansbrog har de fleste nu lært, at politiet har fået et nyt "hashometer"

Jesper Kristensen,

02/11/2012

I en ny skræmmekampagne fra præsteskabet på Christiansbrog har de fleste nu lært, at politiet har fået et nyt "hashometer". Men skaden er allerede sket langt tidligere, og selv inden politiets såkaldte hashometer havde danskerne allerede et statssanktioneret justitsmord på bøgerne. Det skyldes den såkaldte "nultolerance", der allerede har gjort at adskillige uskyldige borgere har mistet kørekortet over noget så uskyldigt som en festjoint.

Den officielle sandhed

Officielt er disse regler indført for at øge trafiksikkerheden og bekæmpe narkotikakriminalitet. Karrierefrygtmagerne vil nemlig gerne have befolkningen til at tro, at det drejer sig om at pågribe berusede bilister. For naturligvis er det en god og beundringsværdig hensigt, da berusede mennesker udgør en urimelig fare for andre mennesker. At det så har meget lidt med trafiksikkerhed at gøre, kommer vi til.

Det er også at stikke befolkningen blår i øjnene, når det påstås at det såkaldte hashometer vil ramme bagmændene (og dermed udbuddet) hårdt. Alt hvad ællingerne i Danmark roder rundt med, har ænderne i USA allerede prøvet tifold. Tallene grænser til det utrolige, det ufattelige. Ser man på Danmark, har vi en fængselsrate omkring de 75 (svarer til at fængsle 75 personer pr. 100.000 borgere). USA har længe ligget på en 10 gange så høj fængselsrate, men de seneste tal, som jeg har set fra Jack Cole, LEAP, og Billions Behind Bars, antyder, at fængselsraten nu er oppe på over 1.000. Overvejende pga. narkotikalovgivningen.

Allergisk overreaktion

Det der står til trone for den helt almindelige dansker er, at grundet den moralske overreaktion kaldet "nultolerancen" og moderne videnskab, kan man reelt kaste borgeren ud i en situation, hvor hendes rettergang er afgjort af flueknepperi på et langt mindre molekylært niveau end fluernes reproduktive organer. For giver det fine måleinstrument blot et mikroskopisk udslag, så aktiverer den ideologisk bestemte nultolerance, som står i lovbøgerne. Her mødes to verdener, der ikke hænger sammen.

Dermed er vi også ved en vigtig del af sagens kerne. For vi straffer nu i Danmark borgere, hvis eneste "forbrydelse" er, at et uhyre fint måleudstyr kan se mikroskopiske spor i urinen eller blodet. Borgerne bliver ikke straffet for reelt at være til fare for trafiksikkerheden, da de målbare niveauer uden omtanke aktiverer lovtekstens ideologisk-mekaniske krav om straf.

I praksis betyder det for især hashen, at borgerne bliver straffet lang tid efter at rusen har lagt sig. Det skyldes kun det særegne ved hash, at det er så nemt at måle ubetydelige niveauer af hovedsageligt "forbrugt" THC dage og uger efter indtagelser.

Indførte man det samme for alkohol, så ville man kunne fange flertallet af danskere, der efter en stor frokost har haft lige lovlig meget gæring i maven og derfor et sporbart niveau af alkohol i blodet. Igen ikke noget, der angiver beruselse, men noget der ville være over nul.

Argumentet for danskernes "forbrydelse" minder mere om retorikken fra fundamentalistiske kristne i USA, der søger at gøre homoseksualitet ulovligt, da det er en underlig, abstrakt forbrydelse i det "åndelige rum", som Bibelen efter deres mening definerer.

Derfor har Danmark nu også stillet sig i geled med principper, der hører bedre til i Mellemøsten end i et oplyst samfund. Ikke at sådanne principper hører til nogen steder, men vi ved, hvor de bliver praktiseret, ikke sandt?

Forbrydelsens natur

Vi må og skal tilbage til en tid, hvor forbryderne var dem, der faktisk forbrød sig mod nogen. Det nytter ikke at lede efter synden i blodet som en anden religiøs fundamentalist, og det er ligeså umoralsk at sætte politi, domstole og fængselsvæsenet ind over for mennesker der engang røg en joint. En "forbrydelse", der ikke er større end de sorte amerikanere, der ved lov var påbudt kun at sidde bagest i bussen.

Diskrimination betyder en usaglig forskelsbehandling af grupper, og var det ikke pga. den sovjettiske opfindelse, Politisk Korrekthed, der kræver en forudgående godkendelse som beskyttelsesværdig minoritet, så ville Danmark være ud i et langt ramaskrig mod dette indtil urimelighederne ophørte. Men vi er sørgeligt nok en flok gode, kulturelle marxister.

Der er og bør ikke være nogen problemer med at straffe de bilister, der kører rundt i en gigantisk koger, men de nultolerante niveauer diskriminerer helt og aldeles uretfærdigt. Især set i lyset af de relativt milde negative effekter, som forskningen indtil videre har påvist i forbindelse med cannabis.

Imens fortsætter dansen om guldkalven inde på Christiansborg, hvor Thomas Aquinas's regel stadig hersker: lav I bare jeres empiri, men i tvivlstilfælde, så er det de åbenbarede sandheder, der gælder. For Thomas Aquinas var troen eminent rationel.

Og grise kan flyve.

Kilde: