DKP 2.0

Enhedslisten tordner frem med 10-11 mandater i de seneste meningsmålinger

Thomas Frederiksen,

14/09/2011

Enhedslisten tordner frem med 10-11 mandater i de seneste meningsmålinger. Det øgede fokus på Enhedslisten viser dog skræmmende tendenser. I valgkampen har vi b.l.a set udmeldinger om at nationalisere vores store virksomheder, og som eksempel nævnes A. P Møller og Lego. I praksis betyder det at politikerne skal drive virksomhed. Virksomhederne er skabt af mennesker som turde tage en chance, andre har taget over, og fortsat med at skabe værdi for dem selv, og for samfundet som helhed. For det første er det moralsk forkasteligt hvis en stat konfiskere private virksomheder, frem for at skabe gode vilkår så flere ønsker at starte nye virksomheder.  For det andet er politikere ikke gode til at drive virksomhed, det viser alt erfaring. I det kommunistiske Sovjetunionen tænkte Stalin og hans ligesindede på samme måde. For eksempel nationaliserede man landbruget, hvilket betød at bønderne ikke måtte sælge deres korn, men udelukkende tage korn fra til eget brug. Derefter skulle staten sælge resten, og indkassere overskuddet. Resultatet blev at bønderne til sidst kun producerede til eget behov, og staten havde ikke noget at sælge. Resultat: En epidemi af hungersnød i hele Sovjet staten.  Man forstår jo godt de stakkels bønder, for hvor er motivationen til at yde en indsats, når man ikke selv høster frugterne af ens arbejde. Det fungerede ikke i Sovjetunionen dengang, og det vil ikke fungere i Danmark i dag, hvor vi allerede kan se at det høje skattetryk  f.eks. får højtuddannede læger til at holde fri for at lægge fliser eller reparerer huset, da det bedre kan betale sig end at arbejde, selv om der er mangel på læger.  Vælgerne må derfor spørge sig selv om det er Frank Aaen der skal drive virksomhed, eller om vi ikke bør overlade det til erhvervslivet. Hos Liberal Alliance er vi tilhængere af det sidste.

Et andet forslag fra Enhedslisten, handler om at skatteoplysninger på alle borgere skal være offentligt tilgængeligt. Begrundelsen er at det skal forhindre skattesnyd. Igen hentes inspirationen fra kommunismen, hvor systemet altid kommer før mennesket. Uanset hvor meget eller hvor lidt snyd man kan stoppe, så siger vi fra når staten kravler helt ind i privatlivets rum.

Målet helliger midlet, det er en del af det totalitære tankegods, uanset hvilken fløj det kommer fra. Totalitære er begge de nævnte forslag. Mange Danskere har tidligere flirtet med kommunismen, men de fleste tager heldigvis afstand senere i livet, hvor perspektiverne måske bliver lidt bredere. I Enhedslisten tror de tilsyneladende stadig på det, og derfor bør de vælgere som overvejer liste Ø, måske genoverveje om de virkeligt ønsker sig et sådant Danmark. Liberal Alliance ønsker et Danmark hvor individet har friheden til at søge mod stjernerne, og på den vej samtidig kan bidrage til samfundets svageste. Vi ønsker at private virksomheder får lov til at blomstre, og skabe den velstand, der er forudsætningen for vores velfærd. Vi ønsker en stat der er så stor at den kan hjælpe samfundets svageste, men så lille at den ikke knækker de stærkeste.     

Kilde: