Direkte demokrati: Sådan kan det indføres.

Det Moderate Folkeparti http://www

Ikke angivet Ikke angivet,

14/12/2012

Det Moderate Folkeparti http://www.180grader.dk/Politik/det-moderate-folkeparti-partiprogram ønsker direkte demokrati indført i Danmark efter nedenstående 10 punkter:

1: Et direkte demokrati system bør startes forsigtigt op med relativt få folkeafstemninger om året


2: Folkeafstemningerne bør foregå med NEM ID via internettet på Folketingets hjemmeside, med evt. stemmeafgivelse i længere tid før folkeafstemningens deadline.


3: Forslag der skal ud til folkeafstemning, bør kun være af en type som er vedkommende og nemme at forholde sig til for flertallet af befolkningen. Der skal på denne baggrund udarbejdes et fast regelsæt, som dikterer hvornår beslutningsforslag skal sendes ud til folkeafstemning.


4: Dette regelsæt skal kunne ændres så flere eller færre beslutningsforslag sendes ud til folkeafstemning og dette skal kun kunne gøres VED en folkeafstemning.


5: Folketingskanalen skal i tiden op til hver folkeafstemning informere borgerne grundigt om hvad de skal stemme om på et enkelt og letforståeligt sprog. Folketinget hjemmeside skal ligeledes informere med den fulde lovtekst til forslaget, samt et velskrevet og letforståeligt resume.


6: En eller flere borgere skal kunne få et hvilket som helst ikke-grundlovsstridigt forslag til folkeafstemning, hvis de kan samle 50.000 underskrifter der støtter det.


7: Borgere der ikke har adgang til internettet skal kunne afgive deres stemme på computere med internetadgang på alle landets skoler og biblioteker.


8: Resultatet af folkeafstemninger må først offentliggøres efter deadline for stemmeafgivelse.


9: Som en sikkerhedsventil må der i modsætning til i Schweiz, ikke kunne afholdes folkeafstemninger, hvor befolkningsmæssige mindretal kan fratages de samme rettigheder som resten af befolkningen har. Derudover må der heller ikke afholdes folkeafstemninger om skattemæssige spørgsmål, hvor flertallet kan stemme sig til mindretallets penge.

 

10: Bortset fra ovenstående positive reguleringer af vores demokrati, skal hele det nuværende politiske system fortsætte som hidtil, med folketingsvalg hvert 4 år, ministerier og udvalg etc.

Kilde: