Din muslimske nabo - 1 ud af 5 går ind for sharia

En udmelding fra Muslimernes fællesråd antyder, at det er en gruppe på højst nogle få hundrede personer der støtter indførsel af sharia

Claus Dellgren,

18/10/2011

En udmelding fra Muslimernes fællesråd antyder, at det er en gruppe på højst nogle få hundrede personer der støtter indførsel af sharia...

Men i DR´s store tema-undersøgelse antydes en anden virkelighed:

Sharia bør integreres i dansk lov:

Helt enig - 6 % (29)

Enig - 12 % (62)

Hverken enig eller uenig - 10 % (53)

Uenig - 22 % (118)

Helt uenig - 34 % (176)

Ved ikke - 15 % (78)

Vil ikke svare - 1 % (7)

Total - 100 % (523)

Altså, 18 % går direkte ind for sharia, i Danmark! Så i runde tal er der vel min. 50 tusind personer der åbent ønsker sharia i Danmark...

Så muslimernes påstand om, at det drejer sig om nogle få hundrede er typisk; taqiyya (løgn for at beskytte Islam)

Link til DR´s tema om muslimer:

 http://www.dr.dk/Nyheder/Temaer/Oevrige_temaer/2009/Naboer/index