Digital tinglysning - endnu en bommert

Endnu engang har det offentlige bevist, at de ikke kan håndtere indførelsen af nye edb-systemer på betryggende vis

Sten Brincker,

11/03/2010

Endnu engang har det offentlige bevist, at de ikke kan håndtere indførelsen af nye edb-systemer på betryggende vis. Går det galt, er der ingen erstatning til dem/de det går ud over.
Det er en besynderlig retstilstand.
Ministeren bør gribe ind og statuere et eksempel på, at det ikke er ansvartfrit at forvalte et offentligt ansvar på denne måde, og sætte de skyldige embedsmænd på plads og sikre, at de ikke fremover kan komme i en situation, hvor de har samme beslutningsansvar som i dag. Og samtidig sørge for, at der kan kræves erstatning.
Det hele kunne være undgået, hvis opgaven var grebet anderledes an fra start.