Dialogmøde: Occupy driller Danske Bank | Modkraft

»Eiving Kolding (Danske Banks direktør, red

_slettet_bruger_8310 Ikke angivet,

19/12/2012

»Eiving Kolding (Danske Banks direktør, red.) vil rette henvendelse til finansministeren med henblik på at undersøge mulighederne for at kompensere staten, f.eks. med en aktiepost svarende til det kapitalindskud den forrige regering gav ved bank pakke 2.«