Dialog min bare r... ikke med wahabister

xxxxxx Ikke angivet,

11/03/2010


... det 'forlig', der er indgået af Politiken, hvor indholdsløst det end måtte være fra et juridisk synspunkt, kan bidrage til at holde dørene åbne til den dialog, der nødvendigvis må finde sted, hvis ikke skyttegravene skal have lov til at bestemme.

Det skriver professor Jørgen S. Nielsen på religion.dk i et forsvar for Politikens undskyldning til de saudiske wannabe-adelige, der anført af Yamani-advokaten har anlagt sag mod de danske aviser.

Professoren fremfører yderligere, at misforståelser er årsag til den aktuelle Karikatur-konflikt, og måske også de øvrige konflikter mellem Muslimistan og den vestlige verden. Det er en misforståelse.

Konflikterne er i bund og grund interessekonflikter mellem på den ene side udemokratiske muslimsk-arabiske regimer, der forsøger at tage patent på islam, og som afstiver deres svage legitimitet ved at fremstille sig som den muslimske verdens centrum og lederskab - og på den anden side vestlige lande med frihedstraditioner.

Der er naturligvis også interessekonflikt mellem på den ene side befolkningerne i de lande, der ledes af reaktionære konger, og på den anden side de vestlige regimer der bakker op om disse konger. Men det korte af det lange er, at professoren misforstår situationen:
Noget sker i den islamiske verden - eller blandt muslimer i Europa - som på vores erfaringsgrundlag er fremmed, og det bliver nemt karakteriseret som middelalderligt, barbarisk, i strid med vores værdier og den moderne verden (som om de to nødvendigvis er lig hinanden)

Der skulle stå: "Noget sker i den islamiske verden - eller blandt muslimer i Europa - som på vores erfaringsgrundlag er fremmed, og det er middelalderligt, barbarisk, i strid med vores værdier og den moderne verden."

Professoren deler en udbredt, men uheldig misforståelse af, at muslimerne som udgangspunkt er dybt meget anderledes end os andre, at de ikke bare er stakler, vildledt af reaktionære beduinkonger, men at de virkelig bekymrer sig mere om profettegninger end om så meget andet.

Og han mener også, at der er alternativer til vestlig modernisme, og at vi ikke skal være arrogante og mene at den vestlige vej er den eneste farbare. Og det er den sikkert ikke i det lange perspektiv, men i det korte er der ingen alternativer.

Med sit udgangspunkt er det klart at professoren må anbefale 'dialog', men da dialog kun giver mening for så vidt man er indstillet på at lade sig oplyse (altså rykke i sine holdninger), så må man spørge professor Jørgen S. Nielsen om, på hvilke områder det er, at han gerne vil lade sig oplyse af saudiske wahabisme-eksportører, terror-støtter og autokrater.

Det er forhåbentlig ikke på området 'dødsstraf for frafald', hvor Mohammad Al-Jizani i et andet indlæg forklarer hvor human islam er, fordi der er en masse undtagelser for dødsstraf til frafaldne. Uden at tage afstand fra selve ideen. Til gengæld afslører han:
Dødsstraf for frafald bliver i modsætning til Bibelen ikke nævnt i Koranen. Shariah-loven, der berører dette emne, bliver derfor udelukkende udvundet fra hadith.

Hvilket alt andet lige bør gøre det nemmere at afskaffe det barbariske krav fra traditionel islamisk retstænkning. Det må professoren da bifalde?

Kilde: