DI: Plads til at bevare realløn

Der er plads til både at sikre indu striarbejdernes realløn og virksomhe­dernes konkurrenceevne, mener Dansk In dustris administrerende direktør, H...

Morten Løfberg,

21/02/2010

Der er plads til både at sikre indu striarbejdernes realløn og virksomhe­dernes konkurrenceevne, mener Dansk In dustris administrerende direktør, Hans Skov Christensen, da overenskomst forhandlingerne blev genoptaget i dag.