DF stoppede katolsk kirkeskat

Dansk Folkepartis kirkeordfører, Jesper Langballe, frarådede regeringen at lade staten opkræve medlemsbidrag over skatten til andre trossamfund end...

Ole Birk Olesen,

17/02/2010

Dansk Folkepartis kirkeordfører, Jesper Langballe, frarådede regeringen at lade staten opkræve medlemsbidrag over skatten til andre trossamfund end folkekirken.