Dette kommer ikke på forsiden på klumme pladsen

Dette kommer ikke på forsiden på som klumme

Bertel Vagn Christensen,

13/03/2010

Dette kommer ikke på forsiden på som klumme. Nej det gør det ikke.

Kilde: