Det ufolkelige væsen

af Lars Helleskov Engelbrektsen Lars Løkke Rasmussen er parat til at ofre den politisk-administrative struktur han selv stod fadder til og som kun...

Podia Ikke angivet,

23/08/2011

af Lars Helleskov Engelbrektsen

Lars Løkke Rasmussen er parat til at ofre den politisk-administrative struktur han selv stod fadder til og som kun har virket i 4,5 år. Ved præsentationen i midten af 00'erne sagde Lars Løkke Rasmussen, at kommunal- og strukturreformen ville bestå i en generation. Lars Løkke Rasmussen opererer unægtelig med et kort generationsbegreb.

Der er to veje at gå, enten afskaffe regioner eller styrke dem. Den nuværende konstruktion er ikke den bedste. Skatteudskrivningsretten mangler, kommunalfuldmagten mangler og muligheden for at flytte rundt med budgetmidler på kryds og tværs af politikområder mangler. Enten skal regionerne udstyres med disse rettigheder eller også kan man lade staten overtage de fleste af regionernes opgaver. Danmark er ikke større end en gennemsnitligt tysk delstat. Det statslige engagement på sundhedsområdet er alligevel så massivt, at staten kan overtage hele planlægningen og driften af sundhedsområder. Men Lars Løkke Rasmussen forestiller sig i stedet 3 sygehusbestyrelser, arrangeret omkring de tre store universitetshospitaler og drevet af professionelle, eksperter og embedsmænd.