Det politisk korrekte har rod i Frankfurterskolen

Vil man forstå hvorfor store dele af samfundsforskningen faciliterer den yderste venstrefløjs partiprogram, så kommer man ikke udenom Frankfurtersk...

_slettet_bruger_11320 Ikke angivet,

25/01/2013

Vil man forstå hvorfor store dele af samfundsforskningen faciliterer den yderste venstrefløjs partiprogram, så kommer man ikke udenom Frankfurterskolen. Lang faktamættet gennemgang af Tim Pallis på Snaphanen.

Man anbefalede derfor at fremsætte en destruktiv kritik af ethvert område af samfundslivet med henblik på at destabilisere samfundet og styrte den undertrykkende orden. Denne kulturrevolution skulle sprede sig som en virus og fortsætte det ideologiske arbejde med andre midler end de rent politiske.

Følgende ideer var på tegnebrættet:

* At gøre brug af bestandige anklager om racisme. …

* At gennemføre en enorm indvandring fra tredje verdens lande for at bryde den  gamle befolknings identitetsfølelse…

* At tømme kirkerne.

* At skabe et upålideligt retssystem, hvor den kriminelle opfattes som et offer for  samfundets fejlslagne politik.

* At skabe afhængighed af statslige og kommunale velfærds goder.

* At etablere kontrol med og politisk korrekt nedtoning af medierne gennem  venstreorienterede journalisters optik.

* At fremme kernefamiliens sammenbrud.

Frankfurterskolen kunne bruge Freuds idé om “pan-seksualitet” og menneskets naturlige søgen efter seksuel nydelse. Men heri lå også en kuldkastelse af de traditionelle forhold mellem mænd og kvinder. Faderens autoritet skulle angribes, og vigtigheden af både faderens og moderens traditionelle roller skulle nedvurderes således, at man kunne fravriste familiens ret til at være barnets primære opdragere..."