DET MODERATE FOLKEPARTI (partiprogram)

  Jeg har netop fået godkendt partiet "Det Moderate Folkeparti"

Ikke angivet Ikke angivet,

14/12/2012

 

Jeg har netop fået godkendt partiet "Det Moderate Folkeparti". Intentionen er at det skal være uden egentlig værdipolitik, men sælges på realpolitik alene. Her er mine foreløbige idéer til partiprogrammet:

1: Partiet ønsker af praktiske grunde at minimere den offentlige sektor, og dens indblanding i borgernes liv mest muligt. Alle unødvendige offentlige instanser skal nedlægges, og alle offentlige virksomheder, som private kan drive billigere (uden tab af kvalitet og service) skal privatiseres.


2: Partiet ønsker at sænke skattetrykket i Danmark mest muligt og samtidig gøre skattesystemet så enkelt og retfærdig som muligt. Målet er blandt andet:


En afskaffelse af topskatten, selskabsskatten, ejendomsskatten, og arbejdmarkedsbidraget, samt en flad skat på højst 25%.


En afskaffelse af alle afgifter og momsen på arbejde, samt en gradvis afvikling af momsen.


En afskaffelse af alle skattefradrag og alle offentlige tilskud.


3: Danmark skal helt ud af EU samarbejdet og partiet vil eventuelt forsøge at fremtvinge en folkeafstemning om emnet.


4: Partiet ønsker en enkel og retfærdig flygtninge/indvandrerpolitik, med lukkede grænser og lukkede kasser. Alle ikke-statsborgere skal ikke kunne modtage nogle former for offentlige ydelser, andet end kost og logi på asylcentrene, og afviste asylansøgere skal omgående deporteres. Der skal indføres en enkel og ubureaukratisk green card ordning, som giver opholdstilladelse til et begrænset antal indvandrere om året med jobs på forhånd.


5: Partiet ønsker at legalisere alle former for narkotika, da enhver må være herre over sin egen krop, og da kampen mod narkotika forlængst er tabt og heller ikke kan vindes. Alle danske statsborgere over 18 år, skal kunne købe alle former for bløde og hårde stoffer til eget forbrug på apoteket. Derudover skal det være tilladt for private at dyrke og sælge cannabis.  


6: Partiet støtter Liberal Alliances politik om mindre bureaukrati i den offentlige sektor, samt færre forbud og generelt mere personlig frihed til borgerne.

7: Partiet ønsker at indføre direkte demokrati i Danmark, da det er på høje tid at borgerne får en reel indflydelse på deres samfund. Der skal afholdes langt flere folkeafstemninger om de større og vigtige beslutninger. Læs mere: http://www.180grader.dk/Politik/direkte-demokrati-sdan-kan-det-indfres

8: Partiet ønsker en omfattende reform af velfærdssystemet, så det bliver så enkelt og retfærdig som muligt. Læs mere: http://www.180grader.dk/Politik/det-moderate-folkeparti-forenkling-af-velfaerdssystemet


9: Partiet ønsker en omfattende reform af straffeloven, så kriminalitet bliver straffet langt hårdere end i dag. Læs mere: http://www.180grader.dk/Politik/det-moderate-folkeparti-reform-af-straffeloven

10: Diverse:

Statens kunstfond skal nedlægges og kunstnere skal ikke kunne modtage støtte fra det offentlige.

Racisme og blasfamiparagraffen skal afskaffes.

Kirken skal adskilles fra staten.

Bordeldrift skal legaliseres og prostitution skal ligestilles med andre ehverv.

Rygeloven skal afskaffes.

Det skal være frivilligt om man ønsker at betale skat til monarkiet og der skal derfor indføres en "monarkiskat", som man kan fravælge ligesom med kirkeskatten. Royale skal heller ikke længere være hævet over færdsels og straffeloven.

Partiet ønsker våbenloven afskaffet for alle danske statsborgere over 18 år med en ren straffeattest. De skal kunne eje alle former for skyde og blankvåben til bla at forsvare dem selv, deres hjem og til hobbybrug. Deudover skal det være tilladt for alle borgere at bære alle former for knive til arbejds og hobbybrug, samt pebberspray og strømvåben til selvforsvar.

Partiet ønsker at sikre folk uden kørekort eller penge nok en bedre mobilitet, ved at tillade alle der er fyldt 15 år, at køre på motorcykler uden gearbetjening op til 250 ccm. Der skal ehverves et "lille motorcykelbevis", som indbefatter teoritimer med prøve, samt køretimer uden prøve. Samtidig skal små knallerter på cykelstien forbydes, da disse har en dødsrate der er 50 gange større end bilers. 

Partiet ønsker at hæve den generelle hastighedsgrænse på motorvejene til 140 km/t, med mulighed for en differenteret nedsættelse til hhv. 130, 120 og 110 kmt. Den generelle hastighedsgrænse på landevejene skal ligeledes hæves til 100 km/t, og også her skal der gøres større brug af differenterede hastighedsgrænser, ved at gennemgå hele vejnettet fra ende til anden.

Partiet ønsker følgende stramninger i forhold til politikernes løn og privilegier: Forbud mod dobbeltmandater. Politikere må maksimalt sidde i to valgperioder. Politikere må ikke have jobs eller bestyrelsesposter ved siden af deres embede. Afskaffelse af folketingsmedlemmers eftervederlag og lavere pensionsalder med tilbagevirkende kraft. Spindoktorer skal betales af partierne selv. Folketingsmedlemmers frikort til offentlig transport skal afskaffes. Ændringer i folketingsmedlemmers løn skal altid til folkeafstemning.

Kilde: