Det genkendelige nonsens | information.dk

"Ifølge Sørine Gotfredsen er ulykken udløst af »det gode menneske«

Toke Ernstsen,

08/08/2011

"Ifølge Sørine Gotfredsen er ulykken udløst af »det gode menneske«. De gode mennesker er dem, der betragter de traditionelle værdier relativt eller mindre absolut og formasteligt tror på sameksistensens muligheder og ligefrem fordele ved at sameksistere såvel kulturbevarende som kulturfornyende og med flere bud på religion og identitet. De er skurkene. Kort sagt, den gamle sang i brun sovs som sunget i årevis af Søren Krarup om danskhedens umistelige, uforanderlige, kristne konkrethed. Dogmet er, at muslimer og kristne ikke kan leve side om side, ikke uden at den entydige nationale kultur bryder sammen, og folk som massemorderen, med ambitionen om at redde fædrelandet, i dyb fortvivlelse tager sagen i egen hånd og kæmper for alt, hvad han har kært og » … optræder som en kristen ridder fra de gamle korstog«".