"Det er helt normalt, at mindre end halvdelen af befolkningen er erhvervsaktiv""

Den ikke-erhvervsaktive del af befolkningen, det vil sige børn, studerende, pensionister, kronisk syge og andre uarbejdsdygtige, udgør normalt go...

Ikke angivet Ikke angivet,

26/08/2011

Den ikke-erhvervsaktive del af befolkningen, det vil sige børn, studerende, pensionister, kronisk syge og andre uarbejdsdygtige, udgør normalt godt halvdelen af befolkningen.

Den gennemsnitlige erhvervsfrekvens for de højtudviklede lande i OECD var i 2009 på 48 procent. Heraf tegnede USA sig for en rate på knap 51 procent, mens den for Danmarks vedkommende var knap 53 procent. Danmark er med andre ord ét af de lande, der har den højeste erhvervsfrekvens. Ikke nok med det, erhvervsfrekvensen har været jævnt stigende de sidste hundrede år, fra omkring 43 procent i begyndelsen af 1900-tallet til omtrent 50 procent de senere år. Hvis vi tager erhvervsfrekvensen for mennesker i den såkaldt ‘arbejdsduelige alder’ fra 15 til 64 år, ligger Danmark i top med omkring 75 procent erhvervsaktive, 5-10 procentpoint over USA.