Det borgerlige svigt

Pia Kjærsgaard har på sin Facebook-profil skrevet, at hun støtter et solidaritetsmøde for Israel

Ikke angivet Ikke angivet,

30/11/2012

Pia Kjærsgaard har på sin Facebook-profil skrevet, at hun støtter et solidaritetsmøde for Israel.

Dette affødte følgende kommentarer fra vore muslimske medborgere:

 

Egzona Tahiri: "Hvis man måtte skyde en person her i landet, var du død for længst wallah!"

Katjah El-sammar: "Håber hun blir dræbt på SAMME DAG inshallah !!!!"

Mohammed Shakur: "Vil kun støtte dem med ovne og gas, så de kan blive udryddet, din sharmutaaaa"

Wasim Seidawi: "Du tilgrin pia k din luder"

Ibrahim Alkhanov: "Siger du, vi skal støtte terrorisme? Du er så klam, din vamle so"

Hacimer Celik: "Pia Kjærsgaard du skulle seriøst druknes i noget jøde pis!!"

Haydar Aldahi: "Pia! Må Allahs forbandelser være over jer. Må Helvedet være jers evige skæbne. Må jers øjne blive blinde og jers lemmer lammede.”!"

Yasmin Alkoori: "Lad Allah dræbe jer lad ham få jeg i helvedet for det har i fortjent jeg græder over de små børn bliver dræbt og de andre muslimer og arabere Allah skal af med Isreal"

Dzenana Bacic: "Pia din kælling, håber nogen udsætter dig for det som det palænstinas folk bliver udsat for! Du ber nærmest om at blive skudt med den status. Stupid ass bitch"

Najib Payam: "Er du skudt i dit luder hoved? Gamle krage!!"

Admir Kovacevic: "Jeg er godt nok forhindret i at møde op Pia, men må du dø og brænde op i

helvede."

Hicham Ahmad: "Pia jeg har hørt at du har så ondt i røven efter en ”perker” gav dig den i nulleren da du var ung. Du var forelsket i ham, men han gav dig fingeren. Derfor kan du ikke lide os længere. Efter min mening synes jeg du skal hænges, og blive slagtet ihjel."

Burak Can Alkan: "Din luder, støt du bare Israel, jeg hader politik, og blander mig aldrig i noget i sådan noget, men selv en blind man kan se hvordan Israel behandler Palæstina. Du er så klam nok til at støtte Israel, og du ved ikke en skid om hvad deres planer i fremtid… jeg håber at de starter noget invasion mod dit land en dag, så DU kan se hvordan det er at være palæstinenser herfor tiden.. gamle so …"

Ibo Abou-harb: "Til alle dem der har lyst til at smadre noget/nogle så kan du på lovlig vis. Møde op på kongens Nytorv den 25. tæske løs på Pia og vennerne."

Laara Hussein: "Burn in hell IsraHell, klammeste zionistiske svin på 2 ben!!!! FALASTIN <3 den der ler sidst, ler bedst. Ps Pia du ligner noget der er lige til at brække sig over"

Ahmad Cooke: "Adolf Hitler” jeg kunne ha dræbt alle jøderne, men jeg lod nogen være tilbage så i kunne se hvorfor jeg dræbte dem”. Jeg er sikker på at man kan tælle dem der støtter dig på en hånd, og ved du hvad? Du burde skam også gasses.."

Sarah Ibrahiim Kharaibi Ej: "hvor du ulækker! Burn in Hell israHell!!!!! Og tag Pia med 
Hvor er det klamt af jer der støtter de klamme israeler. Pia du dur ik til en skid, du ligner noget der er blevet kørt ned 20 gange.. FARVEL MED DIG.. Glæder mig til den dag vi griner af dig og de klamme zionistiske svin, den dag i brænder in Hell!!!!!"

 

I juni 1983 indførte folketinget hvad der siden er blevet kaldt en af Europas mest liberale udlændingelove.

Loven medførte en folkevandring mod Danmark af ikke-vestlige opportunister.

Vi husker sikkert alle Venstres (V) og De konservatives (C) motto om ”den faste og fair indvandrerpolitik”.

Foranlediget af ovenstående satte jeg mig for at undersøge, hvorledes V & C egentligt har ageret siden

Folketinget stemte for første gang om tildeling af statsborgerskaber til disse indvandrere i 1985, altså kort tid efter udlændingeloven af 1983 var blevet indført.

Siden da har folketinget hvert år stemt om disse indfødsretslove, typisk 1-3 gange årligt.

På folketingets hjemmeside. www.ft.dk, kan man søge på diverse dokumenter, herunder også indfødsretslovene.

Jeg har i det følgende undersøgt dels hvilke lande indvandrerne kommer fra, dels hvilke partier der har stemt for/imod lovene.

Derefter har jeg, via Danmarks Statistik undersøgt, hvilke indvandrergrupper der er mest overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne i Danmark. (disse er beklageligvis samtidigt identiske med 8 af de største indvandrergrupper)

Undervejs har jeg måttet lave nogle tilnærmelser:

1) I nogle af de tidlige år er materialet på www.ft.dk ganske mangelfuldt. Jeg kan f.eks. se, at der nogle år har været 3 afstemninger, men jeg har kun kunnet finde navnelisterne for 2 af disse afstemninger. I disse tilfælde har jeg skaleret antallet med en faktor 1.5.

2)  Et enkelt år (1986-87) manglede navnelisterne fuldstændigt. Jeg angiver derfor tallet som en middelværdi mellem foregående og efterfølgende år.

3)  Børn bliver tildelt statsborgerskab sammen med deres forældre og er derfor ikke med på navnelisterne. Der er dog, på nogle af navnelisterne angivet hvor mange børn der i alt følger med forældrene. F.eks. angives i lovforslag L165, at der følger 725 børn med som bi-personer til 965 voksne. Dvs. (725/965) = 0.75 børn pr. voksen. Jeg skalerer derfor samtlige tal op med forholdet 1.75. Dette er selvfølgelig en grov tilnærmelse, men nok ikke helt ved siden af.

4)  Specielt i de senere år optræder flere og flere navne med oprindelse i Danmark. Kaster man et blik over disse navne vil man se, at de fleste bærer ikke-vestlige navne. Jeg tager dog ”Danmark” med som selvstændigt punkt hvorefter man selv kan vurdere tallene.

Jeg har som sagt valgt at koncentrere mig om 8 af de største indvandrergrupper, da arbejdet ellers ville blive enormt (der er indvandrere fra over 50 lande).

På baggrund af ovenstående forudsætninger kom jeg frem til følgende resultater:

Folketinget har siden 1985 tildelt statsborgerskab til:

18.048 tyrkere

14.809 irakere

13.505 iranere

11.442 libanesere

8.486 somaliere

6.586 pakistanere

4.783 afghanere

4.356 marokkanere

9.527 ”danskere” dvs typisk 2.generationsindvandrere fra en af ovennævnte grupper.

Hvis vi, meget konservativt, sætter ”dansker”-gruppen til at være fordelt med 50 % på en af de store nævnte indvandrergrupper og 50 % på andre (dvs. vestlige) fås, at det danske folketing har tildelt dansk statsborgerskab til i alt ca. 87.000 indvandrere fra de 8 ovenstående primært muslimske lande. Dertil kommer indvandrere fra de mange andre muslimske lande, der ikke er talt med i ovenstående. Totalt set har folketinget sandsynligvis tildelt langt over 100.000 danske statsborgerskaber til muslimske indvandrere.

Jeg har kigget på tal fra Danmarks Statistik (DS): ”Indvandrere i Danmark 2011”. Heraf fremgår følgende:

 

Kriminalitet:

kriminalitetsindeks for dømte 15-79-årige mænd, standardiseret for alder:

Tyrkiet:           231

Irak:                205

Iran:                188

Libanon:         299

Somalia:         244

Pakistan:        217

Afghanistan:   149

Marokko:        228


Til sammenligning ligger tallet for Danmark på 93 (på trods af, at flere og flere af muslimerne efterhånden optræder som ”danskere” i statistikken og dermed er med til at øge ”Danmarks” indeks-tal).

Beskæftigelse:

Beskæftigelsesandel i procent for 16-64 årige indvandrere:

Tyrkiet:           53

Irak:                36

Iran:                51

Libanon:         35

Somalia:         31

Pakistan:        48

Afghanistan:   46

Marokko:        47

 

Til sammenligning ligger vestlige indvandrere set under et på 60 %, mens ikke-vestlige indvandrere fra f.eks. Thailand og Vietnam skiller sig markant positivt ud fra de muslimske indvandrere med hhv. 63 % og 60 %.

 

Offentlig forsørgelse:

Andele på førtidspension blandt 50-59 årige indvandrere (mænd/kvinder):

Tyrkiet:           29/44

Irak:                51/44

Iran:                37/39

Libanon:         65/70

Somalia:         Endnu ingen tal, sandsynligvis pga de stadig er en forholdsvis ”ny” gruppe i DK.

Pakistan:        18/29

Afghanistan:   Ingen tal.

Marokko:        Ingen tal.

 

Til sammenligning ligger 50-59 årige vestlige indvandrere  under et på 13/12, mens 50-59 årige personer med dansk oprindelse ligger på 10/13

Mht. generel modtagelse af overførselsindkomst er DS ikke så specifikke som mht førtidspensionen for de 50-59 årige. Det nævnes dog, at ikke-vestlige indvandrere under et udgør 6 % af alle 16-64 årige, mens deres andel af alle fuldtidsmodtagere af offentlig forsørgelse er 10 %. Altså en overrepræsentation på (10-6)/6 = 67 %. Blandt kontanthjælpsmodtagere er hele 24 % af fuldtidsmodtagerne ikke-vestlige indvandrere


Det burde fremgå ganske klart, at de muslimske indvandrere, som gennemsnit betragtet, er en markant belastning af det danske samfund målt på alle parametre: kriminalitet, beskæftigelse, modtagere af offentligt overførselsindkomst.

Man burde derfor kunne forvente, at borgerlige partier der går ind for en ”fast og fair” indvandringspolitik ville have bekæmpet denne udvikling, ved at have stemt imod lovforslagene om tildeling af indfødsret.

Hvordan har V & C (og senere LA) så stemt siden 1985?

 

Venstre:

I 1994-95 stemte hele Venstre folketingsgruppe (34 medlemmer) hverken for eller imod lovforslag L11.

I 1997-98 stemte Inge Dahl-Sørensen hverken for eller imod lovforslag L20. Resten af Venstres folketingsgruppe stemt enstemmigt for.

Ved samtlige andre afstemninger om indfødsretslovene har Venstres folketingsgruppe stemt enstemmigt for.

 

Konservative:

I 2010-11 var der et ganske udsædvanligt afstemningsforløb, idet samtlige medlemmer af SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten OG De Konservativ stemte imod, mens alle andre (inkl. DF) stemte for.

Ved samtlige andre afstemninger om indfødsretslovene har De Konservatives folketingsgruppe stemt enstemmigt for.

Liberal Alliance:

LA har, af gode grunde, kun deltaget i få afstemninger.

Samtlige medlemmer af Liberal Alliances folketingsgruppe har stemt enstemmigt for ved alle afstemninger.

 

Gennem de sidste knap 30 år har de borgerlige partier i Danmark altså stort set uden undtagelse stemt ENSTEMMIGT FOR tildelingen af statsborgerskab til over 100.000 muslimer.

Undervejs har man haft knap 10 år ved magten hvor man havde alle muligheder for at stoppe denne skadelige indvandring. Alligevel valgte folketingsmedlemmerne fra Venstre, De Konservative og senest Liberal Alliance altså gang på gang at stemme for disse indfødsretslove.

Al tilgængelig statistik viser, at indvandringen fra de muslimske lande gennemsnitlig er dybt skadelig for det danske samfund målt på alle parametre.

Denne statistik er naturligvis også tilgængelig for Venstre, De Konservative og Liberal Alliance.

Derfor klinger det uendeligt hult, når de 3 partier taler om en ”fast og fair” udlændingepolitik, eller om hvor vigtigt det er, at indvandrerne til Danmark skal kunne bidrage positivt til det danske samfund.

Set i lyset af PISA-statistikkerne er det intet der tyder på, at den gennemsnitlige muslimske efterkommer på nogen måde kommer til at bidrage positivt til det danske samfund. Skaden er sket og ser efterhånden ud til ikke at kunne vendes.

Alt dette sker og er sket med aktiv bistand fra Venstre, De Konservative og Liberal Alliance.Kilde: