Det bør være slut for regionerne

I 2005 stemte danskerne for første gang til de nye regioner, der efter de gamle amters nedlæggelse fik en opgave i at styre sygehusvæsenet her i la...

Ulrik E. Fink,

12/11/2009

I 2005 stemte danskerne for første gang til de nye regioner, der efter de gamle amters nedlæggelse fik en opgave i at styre sygehusvæsenet her i landet. Mit synspunkt var allerede tilbage i 2005, at man burde nøjes med en to-delt struktur her til lands bestående af stat og kommune, og udviklingen siden da har blot bekræftet mig i, at regionerne er en mærkelig størrelse, der bruger en masse penge til at administrere et set-up, der garanteres kunne gøres billigere i statsligt regi.

Når et flertal i folketinget, så desuden vælger at følge det ekspertudvalg, der har givet anbefalinger omkring, hvordan de mange milliarder til nye sygehus faciliteter skal anvendes, og dermed (yderst fornuftigt) tilsidesætter beslutningen i eksempelvis Region Hovedstaden, hvor et flertal ville bruge milliarderne på at sminke facaderne, i stedet for at bygge nyt og tidssvarende, så er det meget svært at se, hvad man skal med regionsleddet og regions rådene. Lad os dog få effektueret det der reelt allerede sker; nemlig at det er staten der styrer sygehusene.

Argumentet omkring det lokale demokrati mener jeg også falder til jorden omkring regionerne. For den almindelige dansker er arbejdet i regionerne fuldstændig usynligt, og den største nyhed fra regionerne i de sidste fire år har været sagen om placeringen af det nye store sygehus i Region Midtjylland. En sag, der kun er kommet på dagsorden fordi det pludselig blev et væsentligt element i finanslovsforhandlingerne; igen et eksempel på at sygehusområdet reelt set styres fra Christiansborg.

Derfor håber jeg også, at et flertal i mit eget parti meget snart vil nå frem til at et kommunalt og statsligt led er fuldt ud tilstrækkeligt til at organisere den offentlige sektor i dette land. Lad os derfor hurtigst muligt få aflivet det regionsled, der blot er en administrativ og økonomisk belastning.

Ulrik E. Fink (Folketingskandidat, V), Falkoner Kredsen

Kilde: