Det beskidte sygehusmonopol

LEDER: 12 offentlige sygehuse har stadig beskidte operationsstuer, selvom det kun er otte måneder siden, at der blev lovet bod og bedring af dere...

Ole Birk Olesen,

28/02/2010

LEDER: 12 offentlige sygehuse har stadig beskidte operationsstuer, selvom det kun er otte måneder siden, at der blev lovet bod og bedring af deres øverste chefer, politikerne. Hvorfor? Fordi de er offentligt ejede monopoler.

Når man overnatter på et privat hotel er der derimod rent, selvom man ikke har det samme grundlæggende behov for god hygiejne som en patient på en operationsstue. Hvorfor? Fordi hotellerne er privat ejede og skal overleve på et marked med konkurrence.

Så simpelt er det faktisk.

Bl.a. derfor skal sygehusvæsenet privatiseres. Fordi vi bør kunne forvente, at der er mindst lige så rent, når vi skal have skåret maven op, som der er, når vi skal overnatte en nat væk fra vores hjem. Vi kræver, at de sygehuse, vi benytter os af, tager deres opgave, som er at servicere os med en professionel behandling, når vi er syge, alvorligt, og vi kan konstatere, at de sygehusansatte og deres ledere ikke vil gøre det med samvittighedsfuldhed som eneste rettesnor. De skal derfor som de fleste andre mennesker presses til at gøre det, fordi alternativet er, at de selv mister noget livskvalitet.

Sygehuse, der ikke behandler patienterne ordentligt, skal kunne gå neden om og hjem, ligesom et hotel kan gøre det. Kun sådan kan vi sikre os mod den magtens arrogance, som kommer af, at man beholder sit arbejde og modtager sin løn helt uafhængigt af, om det arbejde man yder, lever op til ”kundernes” berettigede forventninger.

Kilde: