Derfor er private børnehaver en succes

Mine kommentarer til journalist Casper Hindse’s artikel i JV Baggrund omkring den stigende privatisering af børnehaver

Thomas Nielsen,

10/01/2010

Mine kommentarer til journalist Casper Hindse’s artikel i JV Baggrund omkring den stigende privatisering af børnehaver. Jeg vil tro at sammen artikel har været bragt i Berlingske Baggrund.