Derfor er Helle Thorning-Schmidts mand skattepligtig i Danmark!

Skat arbejder ikke KUN med 180-dages reglen (2 X 3 måneder p

Ikke angivet Ikke angivet,

22/10/2012

Skat arbejder ikke KUN med 180-dages reglen (2 X 3 måneder p.a.). Fordi hvis det var tilfældet, skal man blot tælle dage.

Det som gør livet farligt for folk der bor i udlandet og besøger Danmark er, at det er op til Skat, om de mener, man har større tilknytning til Danmark eller ej. Det hedder på skattesprog "Centrum for Livsinteresser":

"Regel nr. 1: Fast bolig til rådighed og centrum for livsinteresser

En fysisk person med dobbeltdomicil anses i modeloverenskomstens forstand for hjemmehørende i det land, hvor han eller hun har en fast bolig til rådighed. Se modeloverenskomstens artikel 4, stk. 2, litra a, 1. led.

En fysisk person med dobbeltdomicil, der har en fast bolig til rådighed i begge lande, anses i modeloverenskomstens forstand for hjemmehørende i det land, hvor han eller hun har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser. Dette kaldes også centrum for livsinteresser.

I den forbindelse lægges der vægt på:

  • hvor personen har sin familie (og øvrige sociale tilknytning)
  • hvor personen har sine politiske, kulturelle tilknytning eller andre aktiviteter
  • hvor personen har sit forretningssted, det sted hvorfra personen administrere sine aktiviteter osv.

Omstændighederne skal bedømmes ud fra en helhed. Den omstændighed, at personen bibeholder sin bolig i det land, hvor han altid har boet, hvor han har arbejdet, og hvor han har sin familie og ejendele, kan sammen med andre elementer skabe en formodning for, at han har bevaret midtpunkt for sine livsinteresser i dette land.

Se modeloverenskomstens artikel 4, stk. 2, litra a, 2. led.

Eksempel 1

En skatteyder, der emigrerede fra Danmark til Storbritannien blev anset for at have bevaret bopælsmulighed i Danmark, hvorfor den fulde skattepligt ansås for opretholdt. Skatteyderen havde efter udrejsen udelukkende erhvervsmæssige interesser i Danmark. Efter en samlet bedømmelse af skatteyders tilknytning i begge lande blev denne efter den dansk/engelske DBO, artikel 4, stk. 2, litra a, anset for hjemmehørende her i landet, så beskatningsretten tilkom Danmark. Se TfS 1996,51 HRD.

Eksempel 2

En person, der drev IT virksomhed, meldte i 1991 flytning til Belgien i forbindelse med indgåelse af en tidsbegrænset kontrakt med Kommissionen. Han boede frem til sommeren 1993 i to forskellige lejligheder i Belgien og derefter hos en ven og på et pensionat. Personens ægtefælle og parrets mindreårige barn blev boende i Danmark, men opholdt sig i Belgien i en periode på ca. et år fra 1992-1993, umiddelbart efter, at personen havde fået en blodprop i hjertet, og derefter var sygemeldt i en periode. IT-virksomheden blev fortsat drevet fra bopælen i Danmark, og indtægterne herfra oversteg gennem hele perioden indtægterne fra Kommissionen. Personen blev anset for at have de stærkeste personlige og økonomiske interesser i Danmark og var efter DBO'ens artikel 4, stk. 2, hjemmehørende i Danmark i den pågældende periode. Se SKM.2007.501.HR. "

Kilde:

http://www.tax.dk/jv/cf/C_F_8_2_2_4_1_2.htm

"En af de danskere, der fristes meget til at få prøvet sin sag hos Skat, hvis Helle Thorning-Schmidt får ret, er Torben Salling, der arbejdede som salgschef hos flynetværket Staralliance Gmbh i Frankfurt fra 2000 til 2003.

Samtidig boede hans kone og to hjemmeboende børn i hus i Solrød Strand. Han var maksimalt i Danmark 130 dage om året. Altså en situation i lighed med Stephen Kinnocks.

Livsinteresser i Danmark

Skat slog dog fast, at han havde sine livsinteresser i Danmark, og at Torben Salling fik en skatteregning på netto ca. 150.000 kr. Penge han gerne vil have tilbage, hvis familien Thorning slipper for dansk skat.

- Det virker hamrende uretfærdigt på mig, hvis Skat tolker reglerne forskelligt fra familie til familie. Hvis Helle Thornings mand får medhold, vil jeg anlægge en sag mod Skat og kræve, at jeg bliver behandlet på samme måde, siger Torben Salling og påpeger, at han dog ikke har økonomi til at føre sagen ene mand."

Kilde:

http://www.bt.dk/danmark/klagestroem-paa-vej-mod-skat

Afskaf "Centrum for Livsinteresser" fra skattereglene. Det må selv Soc. Demokraterne forstå er rimeligt.

Kilde: