Der skal stilles krav til gymnasieelever. » Den Korte Avis - Klar – Skarp – Seriøs

     Gymnasierne optager nu tre fjerdedele af en ungdomsårgang, og det er uddannelsen slet ikke beregnet på

Ikke angivet Ikke angivet,

09/03/2016

     Gymnasierne optager nu tre fjerdedele af en ungdomsårgang, og det er uddannelsen slet ikke beregnet på. Derfor får universiteterne nu studenter, der mangler de nødvendige forudsætninger for et videregående studium, og der er mange studenter, der ikke bruger eller kan bruge deres studentereksamen til noget.

     LA vil begrænse adgangen til gymnasiet, så kun de elever, der har de nødvendige faglige forudsætninger fra folkeskolen, og som er motiverede for en boglig uddannelse på et højt fagligt niveau, kan optages. Det skal ske ved at kræve, at de fremtidige gymnasieelever har et gennemsnit på 7 fra folkeskolen for at komme ind.

      Det er virkelig dejligt at se at der på Hoppeborgen er nogen, der vil ændre på den gængse opbevaringspolitik af de unge mennesker. LA ønsker at der stilles krav.