Den vestlige models overlegenhed

7 beviser på at farveblinde, religionsliberale, multietniske samfund klarer sig bedre:1

xxxxxx Ikke angivet,

07/02/2010

7 beviser på at farveblinde, religionsliberale, multietniske samfund klarer sig bedre:

1. USA
2. Australien
3. Canada
4. New Zealand
5. Frankrig
6. Storbritannien
7. Holland

Kilde: