Den store lodtrækning

Forestil dig at du efter seks års uddannelse er parat til dit første job

Martin Rytter,

15/03/2010

Forestil dig at du efter seks års uddannelse er parat til dit første job. Ministeriets store lodtrækning har tildelt dig et nummer. Du venter i spænding. Et lavt nummer giver dig mulighed for at vælge lige netop det job du har lyst til. Et højt nummer efterlader dig få valgmuligheder. Du kan vælge at rejse til en fjern del af landet for at tage et job du måske slet ikke er interesseret i. Alternativt kan du vælge at forlade dit land. Din eneste mulighed for at blive hos din familie er at vælge et job hvor du ikke har gavn af din uddannelse.

Man skulle tro at denne virkelighed kun fandtes i ufrie samfund som Sovjetunionen, Nordkorea eller Venezuela. Der er imidlertid tale om vores eget "liberale" demokrati -- kongeriget Danmark!

Situationen er virkelighed for de 415 læger som forventes at aflægge lægeløfte til sommer. Som nyuddanede skal de alle have en et-årig stilling som basislæge. Disse ansættelser foregår ved hjælp af den specialdesignede hjemmeside http://basislaege.dk. Først modtager alle et tilfældigt udtrukket nummer. Herefter vælger man sit job -- laveste nummer først. De første har frit valg på alle hylder, de sidste har også frit valg, men ikke meget at vælge imellem. Alle er lige, men nogen må nødvendigvis være mere lige end andre. De priviligerede udvælges naturligvis helt tilfældigt!

I sundhedsstyrelsen er man så stolte af systemet, at man ligefrem offentligør en statistik over hvilke muligheder der ved seneste ansættelsesrunder var forbundet med hvert nummer. Heraf fremgår det, at man med et dårligt nummer godt kan forberede sig på en tur til en tyndt befolket afkrog af landet. Samtidigt skal man ikke regne med selv at få lov til at bestemme specialet. Disse omstændigheder kan ikke ændres gennem flittig jobsøgning eller lønforhandling. Man kan ikke engang beslutte sig for at vente og prøve igen næste år -- sundhedsstyrelsen har nemlig bestemt at man beholder sit nummer resten af livet. Samtidigt kan den heldige med et godt nummer vælge lige det job han eller hun måtte ønske -- også selvom den udvalgte arbejdsgiver måtte finde kandidaten uegnet.

Er denne situation blot et overset levn fra fortiden? Næppe. Området blev revideret i forbindelse med reformer gennemført i 2008 af en borgerlig regering. Målet med reformerne var at afhjælpe den truende mangel på speciallæger. En konsekvens af reformerne har imidlertid været at unge læger i stigende grad flygter til udlandet. Det burde ikke overraske økonomerne i sundhedsstyrelsen.

Reformerne er naturligvis ikke blevet til virkelighed uden protester. F.eks. skrev Kristian Lund i en leder fra Dagens Medicin i 2008:

Det nye system er rent ud sagt stalinistisk i sin planøkonomiske og menneskefjendske tankegang.

Jeg er enig.

Kilde: