Den spanske befolkning opdager hvad der bakker deres valuta op - vold.

Et monopoliseret og privat FIAT pengesystem er gjort legalt gennem statslig lovgivning

_slettet_bruger_10133 Ikke angivet,

26/10/2012

Et monopoliseret og privat FIAT pengesystem er gjort legalt gennem statslig lovgivning. Disse "penge" har ingen værdi i sig selv udover at befolkningen stoler på illusionen. Når illusionen brister bliver staten nødt til at vise hvad der i virkeligheden giver pengene værdi, nemlig statslig legaliseret vold og ikke bare truslen om det.

De fleste af folk i de store demonstrationer i f.eks. Spanien demonstrerer formentlig mod nedskæringer. Men hvad skal nedskæringerne til for? Holde den spanske stat fra at gå bankerot så den kan blive i Euroen og give penge til de store banker for at de ikke bliver insolvente. Eller sagt på en anden måde: Fortsætte det korrupte pengesystem vi har.