Den såkaldte "racismeparagraf" ændres ikke

I august forklarede justitsminister Lars Barfoed (K) ellers i Kristeligt Dagblad, at racismeparagraffen skulle have et kritisk eftersyn i efteråret...

Ikke angivet Ikke angivet,

18/11/2010

I august forklarede justitsminister Lars Barfoed (K) ellers i Kristeligt Dagblad, at racismeparagraffen skulle have et kritisk eftersyn i efterårets løb:

"Man må tage debatten om, hvorvidt racismeparagraffen i for stor udstrækning begrænser ytringsfriheden."

Nu afviser justitsministeren, at paragraffen bliver ændret. Dels kan det stride imod Danmarks internationale forpligtelser, dels vil det "sende et forkert signal om, at vi i Danmark bare uden videre accepterer, at borgere her i landet trues og forhånes alene på grund af for eksempel deres race eller tro."

Ifølge Dansk Folkeparti er racismeparagraffen en ren barriere for ytringsfriheden.

"Vi holder regeringen fast på løftet om at undersøge muligheder for at justere racismeparagraffen," siger retsordfører Peter Skaarup.

Og Liberal Alliance har taget initiativ til en forespørgselsdebat i Folketinget den 23. november om ytringsfrihed. Her vil man ifølge politisk ordfører Simon Emil Ammitzbøll presse regeringen til at tage ytringsfriheden og den personlige frihed alvorligt.