Den røde hånd på dine pensioner

På Socialdemokratiets hjemmeside ligger et lille dokument på 8 sider

Ole Brinkmann Pedersen,

23/08/2011

På Socialdemokratiets hjemmeside ligger et lille dokument på 8 sider. Dokumentet er holdt i et pænt sprog og indeholder mange positive ord. Dokumentet hedder ’S-SF: Ny vækst gennem mobilisering af pensionssektoren’ og er dateret 21. august 2011. Dokumentet burde påkalde sig den allerstørste politiske opmærksom. Det indeholder nemlig en udførlig plan for statslig styring af dine pensioner. S-SF finder det nødvendigt, at pensionskasserne  investerer mere offensivt. Det skal skabe ’luft i de offentlige budgetter, som kan bruges til at finansiere andre projekter’, siges det tilforladeligt i dokumentet. Sagt direkte og mere rammende: Dine pensioner skal bruges til at gøre den offentlige sektor endnu større og dyrere. Verdens højeste skatter er ikke nok til at finansiere Villys og Helles velfærdsstat.

S-SF ønsker groft sagt at bruge dine pensionspenge på 3 ting:

For det første vejprojekter, skolebygninger og udbygning af kloaker. Alt sammen projekter som normalt er skattefinansieret og tages ud af de skatter, som du allerede betaler. For det andet skal pensionspenge benyttet til at støtte særlige brancher. Velfærdsteknologi, cleantech (energi og vand) og biotech nævnes direkte i dokumentet. Det kaldes normalt statslig planøkonomi. Endelig for det tredje skal dine pensionsmidler bruges til statslig bankdrift. Pensionsmidler skal via den statsejede Vækstfonden kanaliseres over i bankerne, men 75% af tabsrisikoen skal bæres af dine pensioner eller af staten. Hvis staten dækker tabene, skal du betale via højere skatter. Vækstfonden skal desuden have mulighed for at udstede erhvervsobligationer, som pensionsselskaberne opfordres til at købe for dine pensionspenge. Erhvervsobligationerne som vel at mærke ikke kan udstedes på normale markedsvilkår.

En af overskrifterne i dokumentet hedder: ’Pensionsselskaber kan yde et vigtigt bidrag til samfundsudviklingen’. Heri ligger indirekte en anklage mod pensionsselskaberne om, at de ikke hidtil har ydet et vigtigt bidrag til samfundet. Pensionsselskaber har vel hidtil investeret dine penge i projekter, som giver mulighed for større privatforbrug. Her tænkes på både realkreditobligationer, fast ejendom og aktier. Hvis pensionsselskaberne nu skal til at investere i velfærdsstaten, bliver der færre investeringer til privatforbrug-investeringer. Pengene kan jo kun bruges en gang. Det betyder alt andet lige, at din indkomst efter skat falder. Og det vel at mærke, uden at Villy og Helle kan beskyldes for at have sat skatterne op.

Det er ikke i sig selv forkert, at pensionsselskaberne investerer i offentlige anlæg, hvis pensionspengene bruges til skattenedsættelser, men det fremhæves i dokumentet, at pensionspengene skal være med til at give ’et stort løft af den offentlige service.’      

I 1963 afværgede en borgerlig kampagne, at de såkaldte jordlove blev vedtaget ved en folkeafstemning. En væsentlig årsag til, at den socialdemokratiske regering tabte afstemningen, var en plakat, der viste en sort hånd, som tog den lille mands parcelhus. Nu er det politisk umuligt, selv for Villy og Helle, at beskatte parcelhusejerne yderligere. Det eneste nye store beskatningsobjekt, der er tilbage, er dine pensioner.

Jeg håber, der findes en dygtig karikaturtegner, som kan tegne en rød hånd, som tager dine pensioner. Måske kan den tegning afgøre valget på samme måde, som den sorte hånd gjorde det i 1963.

Kilde: