Den oversete kriminalstatistik

Folk der interesserer sig for problematikken omkring indvandringen fra den såkaldte “3

Ikke angivet Ikke angivet,

09/03/2010

Folk der interesserer sig for problematikken omkring indvandringen fra den såkaldte “3. verden”, vil formentlig på et tidspunkt have læst eller hørt noget om indvandrenes kriminalitet. Hvis man som dansker ønsker at tage stilling til om vi vil have et vist antal indvandrere i vort land, er det naturligvis nærliggende at beskæftige sig med om disse indvandrere nu også gavner landet. Man kan her overveje om 3. verdens- indvandrene bidrager til samfundsøkonomien eller om de snarere er en belastning for denne, om indvandrene er mere kriminelle end os danskere, om de på sigt kan overtage landet ved simpelthen at formere sig tilpas meget og om de i kraft af deres kulturelle normer trækker samfundsudviklingen i en negativ retning.